>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1388 - دوره:18 - شماره:2


  tick  اثر الکترولیت ها و Ph روی خصوصیت حرکتی اسپرم کپور دریایی (Cyprinus Carpio) - صفحه:27-34

  tick  اثر غلظت و مدت زمان در غنی سازی روتیفر Brachionus Plicatilis با امولسیون روغن ماهی کاد با تاکید بر اسیدهای چرب - صفحه:153-164

  tick  بررسی امکان جایگزینی روتیفر با غذای میکروکپسوله در پرورش لارو ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus Latus) - صفحه:53-66

  tick  بررسی برخی خصوصیات زیستی و زیست محیطی صدف دوکفه ای دسته چاقویی Solen Dactylus -Cosel,1989 در سواحل بندرعباس - صفحه:67-80

  tick  بررسی تأثیر نسبت های متفاوت Hufa غذاهای خشک در مقایسه با Hufa غذاهای طبیعی بر هم آوری و قطر تخمک مولدین میگوی پاسفید (Litopenaeus Vannamei) - صفحه:141-152

  tick  بررسی کمی و کیفی جراحت های پوستی ناشی از مصرف خوراکی مقادیر مختلف آفلاتوکسین Afb1-B1 در فیل ماهی پرورشی (Huso Huso) - صفحه:43-52

  tick  بهره برداری پایدار از ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر: ضرورتها و نیازها - صفحه:105-118

  tick  تاثیر دما بر سیر تکامل رویانی در تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus) - صفحه:171-176

  tick  تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر عملکرد رشد بدن و تکامل گنادهای جنسی فیل ماهیهای 4 ساله پرورشی در آب لب شور - صفحه:91-104

  tick  جمعیت گاو ماهی شنی (Neogobius Fluviatilis Pallasi) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (آبهای استان گیلان) - صفحه:81-90

  tick  رابطه بین تغییرات شیمیایی ماهی کیلکا Clupeonella Engrauliformis با افت وزنی در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتیگراد - صفحه:129-140

  tick  شاخص های تغذیه و رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) طی دوره های مختلف محرومیت غذایی و غذا دهی مجدد - صفحه:1-12

  tick  مقایسه شاخص های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی موزی (Fenneropenaeus Merguiensis) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus Indicus) در منطقه تیاب استان هرمزگان - صفحه:165-170

  tick  مقایسه عادات غذایی تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus) و ازون برون (Acipenser Stellatus) در سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:13-26

  tick  مقایسه فراوانی و زیتوده ماکروبنتوزهای دریای خزر در حوضه استان مازندران - صفحه:119-128

  tick  نقش جلبکهای دریایی Laminaria Digitat و Aschophylum Nodossum در پیشگیری و کنترل بیماری لکه سفید (Wsd) در میگوی پاسفید (Litopenaeus Vannamei) - صفحه:35-42
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved