>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه اجتماعی   
سال:1398 - دوره:13 - شماره:3


  tick  بررسی جامعه‌شناختی گرایش به قومیت‌گرایی در آذربایجان از منظر پان‌ترکیست‌ها - صفحه:29-56

  tick  بررسی رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس - صفحه:117-144

  tick  بررسی رابطه نشاط اجتماعی با بهره‌وری علمی ‌اعضای ‌هیات علمی ‌(مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) - صفحه:57-80

  tick  بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر گرایش به مصرف مواد مخدر بر مبنای رویکرد کج‌رفتاری (مورد مطالعه: جوانان شهر اهواز) - صفحه:197-228

  tick  بررسی موانع اجتماعی توسعه‌یافتگی در استان ایلام با روش نظریه زمینه‌ای - صفحه:163-196

  tick  تبیین جامعه‌شناختی پدیده قتل‌های ناموسی (به خاطر شرف) در استان خوزستان در طی سال‌های 1390 الی 1394 - صفحه:81-116

  tick  تحلیل محتوای برنامه‌های عقیدتی شبکه ماهواره‌ای وصال حق - صفحه:229-248

  tick  مطالعه اثر مهاجرت بر کاهش رشد جمعیت استان خوزستان طی دوره (1390-1375) - صفحه:145-162

  tick  مطالعه نقش مداخله‌گرایانه رضایت جنسی در تاثیرگذاری عشق‌ورزی بر رضایت زناشویی - صفحه:1-28
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved