>
Fa   |   Ar   |   En
   انحراف در غیرت‌ورزی و پیامدهای آن در آموزه‌های اسلامی  
   
نویسنده میری مجتبی ,سبحانی‌نی محمدتقی ا
منبع اخلاق - 1394 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:185 -222
چکیده    غیرت یکی از صفات اخلاقی است که در مرحله عمل، یعنی غیرت‌ورزی، ممکن است دچار آسیب شود و از مسیر صحیح خود خارج شود. خروج غیرت از محدوده‌های خود منجر به افراط یا تفریط در غیرت‌ورزی می‌شود. هرکدام از افراط و تفریط در غیرت‌ورزی موجب بروز پیامدهای نامطلوبی برای انسان و اجتماع می‌شود. در آموزه‌های اسلامی پیامدهایی برای زیاده‌روی و کوتاهی در غیرت‌ورزی بیان شده است که در این تحقیق به بعضی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است. از جمله پیامدهای افراط در غیرت‌ورزی، سو ‌ظن و تجسس و از پیامدهای تفریط در غیرت‌ورزی، غضب الهی و گرفته‌شدن روح ایمان هستند.
کلیدواژه غیرت ,غیرت‌ورزی ,افراط در غیرت
آدرس دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته علوم حدیث گرایش اخلاق., ایران, دانشگاه قرآن و حدیث, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved