>
Fa   |   Ar   |   En
   نگاهی بر مبانی و آموزه‌های اخلاق مسیحیت  
   
نویسنده شانظری جعفر ,زارعیان فائزه
منبع اخلاق - 1390 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:153 -180
چکیده    نظریه‌پردازان حوزه‌ی اخلاق نظام‌های اخلاقی را با توجه به تاثیراتی که در حوزه‌ی اخلاق فردی و اجتماعی دارند نقد می‌کنند. از جمله‌ی این نظام‌ها آموزه‌های اخلاقی مسیحیت است. آموزه‌هایی چون: اعتقاد به خداوند و ارتباط او با طبیعت و انسان‌ها، عقاید خاص درباره‌ی شخصیت و رسالت حضرت مسیح و نظریه‌هایی در مورد گناه و عمق گسترده‌ی آن، که همگی اثرات زیادی بر اخلاق مسیحیت گذاشته‌اند. از آنجا که درک صحیح نقدهای وارد به اخلاق مسیحیت در گرو فهم درست آموزه‌ها و مبانی این نظام اخلاقی است، هدف عمده‌ی این پژوهش به تحلیل و بررسی اخلاق مسیحیت با توجه به کتاب مقدس اختصاص دارد. از این رهگذر اخلاق مسیحیت را در دو بخش آموزه‌ها و مبانی بررسی می‌کنیم
کلیدواژه اخلاق مسیحیت، آموزه‌های اخلاق مسیحیت، مبانی اخلاق مسیح.
آدرس
پست الکترونیکی f.zareian@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved