>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وظایف زوجین ووالدین قبل وبعدازازدواج بارویکرداخلاقی فقهی  
   
نویسنده قدرتی محمد
منبع اخلاق - 1397 - دوره : 14 - شماره : 30 - صفحه:55 -75
چکیده    لازم است یک سلسله مسائل اخلاقی را ، که قرآن مجید و روایات بر آن تاکید فراوان دارند رعایت نمایند بنابراین درجستارحاضرنویسنده برآنست باروش تحلیلی اسنادی به تبیین ویژگی های اخلاقی زوجین درخانواده بااستفاده ازسبک زندگی اسلامی بپردازد. نتایج بیانگرآنست که اعضاء یک خانواده که رکن مهم آن زن و شوهر هستند ، گذشته از ضرورتهائی که آنها را دور هم جمع می کند ، باید ازپیوندی مقدس و درونی که همان محبت و احساس علاقه به یکدیگر است ، برخوردار باشندو محیط خانوادگی آکنده از محبت ، سبب تلطیف عواطف و رشد فضایل در افراد می شود ؛ و کسانی که در محیطی با محبت پرورش می یابند ، به ارجمندی می رسند و می آموزند دیگران را دوست بدارند و در اجتماع رفتاری انسانی داشته باشند؛ بخش عمده ای ازمشکلات روانی وفشارهای روحی واقتصادی برخانواده های امروزی اسراف وتبذیردرخانواده است از دیدگاه اسلام آنچه موجب رضایتمندی و آسایش خاطر می شود، قناعت است و صفای زندگی به آن بستگی دارد در مواردی که زندگی مسیر طبیعی خودش را طی می کند ، موردی برای عفو وجود ندارد ، بر مرد لازم اخلاقی وشرعی است که از همسر خود در موارد لازم گذشت کند
کلیدواژه اخلاق، سیره، اسلامی، سبک، زوجین
آدرس دانشگاه اردکان, ایران
پست الکترونیکی mohamad.ghoodrati1373@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved