>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1394 - دوره:46 - شماره:3


  tick  اتصال سیستم پایش خشک سالی و اقدامات مدیریتی در بهره برداری از سد زرینه رود (مطالعۀ موردی: زیر حوضۀ زرینه رود) - صفحه:423-430

  tick  اثر سه سال آتش‌سوزی متوالی بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی یک خاک جنگلی در اطراف دریاچه زریوار مریوان - صفحه:555-565

  tick  اثر ماده آلی بر سینتیک تثبیت فسفر در چند خاک مختلف - صفحه:567-577

  tick  ارزیابی عملکرد پوشش‌های مرکب آلی و معدنی دور زهکش در شرایط مشابه اراضی شالیزاری - صفحه:499-508

  tick  ارزیابی کمی و کیفی توان تولید اکسین (Iaa) برخی سویه‌های سیانوباکتر جداسازی شده از شالیزارهای استان گیلان - صفحه:589-596

  tick  ارزیابی مدل‌های Aquacrop و Saltmed در تخمین عملکرد محصول ذرت و شوری خاک - صفحه:487-498

  tick  استفاده از ابزار بهینه‏سازی Gp توسعه‏ یافته برای بهره ‏برداری چندهدفه از مخازن در شرایط تغییر اقلیم - صفحه:415-422

  tick  برآورد ضریب پخشیدگی طولی رودخانه با استفاده از انواع روش‌های داده‌کاوی - صفحه:385-394

  tick  بررسی اثر تلفیق آب شور و شیرین در منطقه سیستان - صفحه:455-463

  tick  بررسی سناریوهای مختلف وضوح طیفی در برآورد ویژگی‏ های هیدرولیکی خاک - صفحه:529-544

  tick  تاثیر تنش آبی و شوری بر تبخیر- تعرق و رشد نهال‌های خرمای برحی - صفحه:475-486

  tick  تعیین ضرایب ثابت معادلات ون گناختن-معلم و گاردنر با استفاده از یک معادلۀ آماری تخمین نفوذپذیری غیر اشباع خاک - صفحه:519-528

  tick  تغییر‌ات تولید رواناب در هنگام بارندگی در اثر کاربرد پودری و محلول سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید - صفحه:443-453

  tick  حذف فسفات فاضلاب کشاورزی شرکت کشت و صنعت کارون با استفاده از گیاه‌ وتیور در تالاب‌ مصنوعی ‌جریان‌ سطحی - صفحه:509-518

  tick  رز 9 بررسی تاثیر دبی و زبری بر حداکثر طول پخشیدگی املاح در یک کانال سهمی شکل - صفحه:395-404

  tick  کاربرد روش پویایی سیستم در شبیه سازی و بهینه سازی الگوی کشت شبکه آبیاری و زهکشی سمت راست آبشار اصفهان - صفحه:465-474

  tick  کاربرد شاخص کمبود توام (Jdi) در تحلیل خشک سالی‌ های حاشیه جنوبی دریای خزر - صفحه:431-442

  tick  مطالعه تطبیقی نمایه‌های هواشناسی با نمایه‌های هیدرولوژیکی برای پایش خشک ‌سالی به روش داده ‌کاوی (مطالعه موردی: ایستگاه ارازکوسه، استان گلستان) - صفحه:405-413

  tick  مقایسه تاثیر اکسید آهن نانو و غیر نانو بر گونه‌بندی و فراهمی فسفر در خاک‌های آهکی - صفحه:579-587

  tick  ویژگی های جذبی نیترات بر کربن فعال - صفحه:545-553
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved