>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1400 - دوره:52 - شماره:5


  tick  اثر هیومیک اسید و کود کامل ریزمغذی بر رشد و عملکرد اقتصادی ارقام گندم نان (Triticum Aestivum L.) - صفحه:1351-1364

  tick  اثرات اندازه رسوب روی ظرفیت جداسازی جریان شیاری در شیب‌های تند سراوان رشت - صفحه:1373-1382

  tick  ارزیابی مدل‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق مرجع(Eto) در دشت الشتر - صفحه:1409-1421

  tick  استفاده از چارچوب حسابداری Wa+ در ارزیابی تبخیروتعرق و بهره‌‌وری آب (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز پلاسجان) - صفحه:1315-1325

  tick  اندازه‌گیری جریان در کانال‌ها با استفاده از فلوم‌های ذوزنقه‌ای با پایه‌های استوانه‌ای - صفحه:1193-1207

  tick  بررسی توام راندمان تله‌اندازی، رسوبگیری و کسرحجمی حوضچه رسوبگیر گردابی با استفاده از روش تاگوچی - صفحه:1337-1350

  tick  بررسی جایگزینی کشت مرکبات با خرمای رقم پیارم از دیدگاه آب مصرفی و اقتصادی در منطقه قیروکارزین استان فارس - صفحه:1239-1249

  tick  بررسی مدل مقاومت جریان سه پارامتری در رودخانه‌های درشت‌دانه (مطالعه موردی: رودخانۀ دریوک) - صفحه:1423-1435

  tick  بهینه‌سازی الگوی تحویل آب در سناریوهای کاهش تخصیص آب شبکه آبیاری زرینه‌رود با استفاده از الگوریتم Pso - صفحه:1179-1192

  tick  تاثیر استفاده از Edta بر قابلیت جذب سرب و کادمیم توسط گندم - صفحه:1383-1394

  tick  تاثیر ذرات میکروپلاستیک از جنس پلی‌اتیلن سبک بر برخی ویژگی‌های بیولوژیکی و فعالیت آنزیمی در یک خاک آهکی - صفحه:1287-1297

  tick  تعیین ضریب گیاهی ذرت علوفه‌ای در سیستم آبیاری قطره‌ای پالسی به‌روش بیلان آب خاک در منطقه ورامین - صفحه:1223-1237

  tick  جداسازی تبخیر و تعرق در کشت ذرت و بررسی پاسخ آن‌ها به سطوح مختلف آبیاری - صفحه:1263-1273

  tick  جدول عدم قطعیت‌های برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس حوضه آبریز با استفاده از مدل Sebal - صفحه:1209-1221

  tick  رویکرد جیره بندی مخزن در بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب مخزن سد دویرج با استفاده از الگوریتم Moica - صفحه:1251-1261

  tick  سیلیسیم‌کارایی ارقام مختلف ذرت در یک خاک آهکی - صفحه:1275-1286

  tick  شبیه‌سازی عددی استهلاک انرژی در مواجهه با انقباض هلالی‌شکل مسیر جریان - صفحه:1299-1314

  tick  مدل‌سازی بارش-رواناب با استفاده از مدل Hbv و الگوریتم جنگل تصادفی در حوضه آبخیز بازفت - صفحه:1395-1407

  tick  مطالعه مقایسه‌ای عوامل موثر بر بهره‌وری آب کشاورزی در میان کشاوزان نوآور و غیر نوآور در استان قزوین - صفحه:1365-1372

  tick  مقایسه روش‌های استوانه مضاعف و زمان ماندابی برای اندازه‌گیری نفوذ آب در خاک‌های مختلف تحت آبیاری بارانی - صفحه:1327-1336
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved