>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1400 - دوره:52 - شماره:4


  tick  اثر تشکیل و تخریب پوسته فیزیکی بر فرسایش‌پذیری و انتشار گرد و غبار در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:1059-1069

  tick  ارزیابی روش طیف‌سنجی امواج مرئی-مادون قرمز و روش‌های Plsr و Svmr در مدل‌سازی کربن آلی و کل مواد خنثی شوند خاک - صفحه:1011-1023

  tick  ارزیابی فلزات سنگین در آب و رسوبات رودخانه هراز، با استفاده از شاخص بار آلودگی (Pli) و شاخص تجمع جغرافیایی (Igeo) - صفحه:933-942

  tick  اصلاح و بهبود کارائی منبع بارشی مبتنی بر رطوبت خاک Sm2rain-Ascat در سطح ایران در گام‌های زمانی روزانه و ماهانه - صفحه:917-932

  tick  الگوی مدیریت زیستی فرسایش خاک در حوزه‌های آبخیز (مطالعه کاربردی: گلازچای اشنویه، ‌آذربایجان‌غربی) - صفحه:997-1010

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن، صفحات مستغرق و آبپایه بر عمق آبشستگی در اطراف گروه پایه‌ها - صفحه:1135-1148

  tick  بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر نواحی فرم بستر خیزاب‌چالاب بر جابجایی آلودگی در رودخانه‌های با بستر شنی - صفحه:1025-1040

  tick  بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک بر کارایی گیاه‌پالایی کادمیم توسط گیاه همیشه بهار در یک خاک‌ آهکی آلوده به کادمیم - صفحه:1091-1103

  tick  بررسی اجزاء ردپای آب گندم و جو در استان آذربایجان شرقی - صفحه:981-995

  tick  بررسی تاثیر تدقیق برآورد میزان تقاضای آب کشاورزی در عملکرد سیستم توزیع آب در شبکه‌های آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری رودشت اصفهان) - صفحه:1149-1161

  tick  بررسی عملکرد رآکتور زیستی تراشه چوب برای حذف نیترات از پساب‌ها - صفحه:887-898

  tick  بهینه‌سازی فرآیند پلت‌سازی کمپوست باگاس نیشکر به‌کمک روش سطح پاسخ و ارزیابی نرخ آزادسازی نیتروژن از پلت - صفحه:1117-1133

  tick  تغییرات مکانی مقاومت‌ فروروی و برشی خاک و اثر نوع کاربری و واحد فیزیوگرافی بر آن‌ها - صفحه:1041-1057

  tick  حذف آلاینده‌های نیترات، فسفات و شوری با استفاده از تالاب مصنوعی ترکیبی با گیاه نی در مقیاس پایلوت - صفحه:1071-1089

  tick  شناسایی استعداد اراضی و مشخص‎سازی محدودیت‎ها برای کشت آبی گندم در بخشی از اراضی دشت قزوین با استفاده از تکنیک‎های فازی و Ahp - صفحه:943-955

  tick  شناسایی مهم‌ترین متغیرهای محیطی در پیش‌بینی مکانی مناطق مستعد سیل‌گیری با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی در بخشی از استان گلستان - صفحه:899-915

  tick  کارآیی شاخص‌های طیفی گیاهی با استفاده از تصاویر پهپاد سنجش از دور - صفحه:969-979

  tick  مدل‌سازی مکانی تعرق گیاهان جهت پشتیبانی فرآیندهای تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی مطالعه موردی: غرب ایران - صفحه:957-967

  tick  مطالعه پایداری لایه حفاظتی سنگچین در پائین‌دست حوضچه آرامش بر اساس تحلیل قابلیت اطمینان - صفحه:1163-1177

  tick  نیاز آبی گیاه ریحان در گلخانه مجهز به مبدل حرارتی - صفحه:1105-1115
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved