>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1399 - دوره:51 - شماره:3


  tick  ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل Dssat (مطالعه موردی: دشت بیرجند) - صفحه:775-785

  tick  ارزیابی عملکرد روش‌های ماشین‌بردار پشتیبان و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی در پیش‌بینی جریان ماهانه رودخانه‌ها (مطالعه موردی رودخانه‌های نازلو و سزار) - صفحه:673-686

  tick  ارزیابی عملکرد مدل Aquacrop در شبیه‌سازی رشد گیاه ریحان تحت تنش‌های مختلف حاصلخیزی در شرایط کشت کنترل شده گلخانه - صفحه:541-552

  tick  ارزیابی مدل‌های کلاسیک و مدل مفهومی Ihacres و مدل هیبریدی Arma-Ann درشبیه‌سازی و پیشبینی جریان روزانه مارون - صفحه:727-736

  tick  برآورد رواناب با استفاده از مدل Ihacres بر اساس‌ داده‌های ماهواره‌ای Chirps و مدل‌های Cmip5 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود-منطقه آق‌قلا) - صفحه:659-671

  tick  بررسی آلودگی دو سبزی ترب و جعفری به باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک- مطالعه موردی استان گیلان - صفحه:629-640

  tick  بررسی تاثیر بیوچار و هیدروچار (باگاس نیشکر) بر عملکرد، بهره‌وری آب و آبشویی نیتروژن در کشت ذرت - صفحه:753-761

  tick  بررسی جذب فسفر از محلول‌ آبی توسط زغال‌های زیستی چوب نخل و باگاس نیشکر تهیه شده در دماهای مختلف گرماکافت - صفحه:617-628

  tick  تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه جداسازی شده از دیم‌زارها بر فسفر قابل جذب و برخی از صفات فیزیولوژیک و رشدی گیاه گندم در تنش کم‌آب - صفحه:787-800

  tick  تاثیر دمای گرماکافت و نوع ضایعات آلی بر ویژگی‎های فیزیکوشیمیایی بیوچارهای تولیدی - صفحه:575-593

  tick  تاثیر شوری آب منفذی و ماسه بادی بر مقاومت تک محوری و مدول الاستیسیته خاکهای رسی - صفحه:641-658

  tick  تاثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک در شرایط کم‌آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب خیار (Cucumis Sativus Cv. Kish F1) - صفحه:553-561

  tick  تاثیر گردوغبار کارخانه سیمان یاسوج بر ویژگی‌های شیمیایی خاک‌های همجوار - صفحه:595-602

  tick  تحلیل حساسیت کلی مدل شبیه‌سازی آب زیرزمینی ساحلی با استفاده از پنج روش (آبخوان لاهیجان – چابکسر) - صفحه:603-615

  tick  تخمین تبخیرتعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده‌های Modis و Etm+ در اراک - صفحه:697-712

  tick  تلفیق تصاویر دمای سطح زمین مودیس و لندست-8 با استفاده از مدل تلفیق مکانیزمانی تصویر - صفحه:763-773

  tick  عمق نصب زهکش‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک؛ چالش‎ها و راهکارها - صفحه:737-752

  tick  کاربرد روش شبه‌معکوس‌پذیری در تعیین توزیع زمانی و مکانی غلظت آلاینده به‌صورت معکوس در زمان - صفحه:713-726

  tick  کاربرد معادلات دیفرانسیل کسری در تحلیل خط نشت در محیط‌های متخلخل درشت‌دانه - صفحه:563-574

  tick  مقایسه سه مفهوم پرکاربرد در تبیین فراهمی آب خاک برای گیاه (Cpaw، Ei و Mho) و قابلیت‌سنجی آن‌ها به عنوان شاخص مدیریت خاک - صفحه:687-696
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved