>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1399 - دوره:51 - شماره:6


  tick  اثر روش‌های آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و جویچه‌ای روی شاخص‌های رشد و عملکرد نیشکر - صفحه:1515-1527

  tick  ارزیابی زیستی پراکنش جلبک‌های سنگ‌زی؛ رویکردی کاربردی در پایش کیفیت آب رودخانه‌ها (مطالعات موردی در رودخانه‌های بوژان و خرو) - صفحه:1469-1478

  tick  ارزیابی مقایسه‌ای مکانی-زمانی پارامترهای کیفی آب و سلامت رودخانه زیارت با استفاده از تحلیل آماری و شاخص کیفی Nsfwqi - صفحه:1353-1372

  tick  ارزیابی پتانسیل کودی لجن تصفیه‌خانه کشتارگاه صنعتی دام و اثر آن بر ویژگی‌های شیمیایی خاک (مطالعه موردی: کشتارگاه صنعتی دام سنندج) - صفحه:1405-1416

  tick  استخراج شاخص سطح برگ ذرت علوفه‌ای با استفاده از روش عکسبرداری رقومی نیم‌کروی (مطالعه موردی: مزارع قلعه‌نو، جنوب تهران) - صفحه:1331-1340

  tick  برآورد تبخیرتعرق پتانسیل در اقلیم‌های مختلف ایران - صفحه:1479-1499

  tick  برآورد نرخ تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از یک مدل توزیعی (مطالعه موردی آبخوان رفسنجان، استان کرمان) - صفحه:1457-1468

  tick  بررسی تغییرات آلیسین و فلاونوئید و جذب روزانه سلنیوم در گیاه سیر (Allium Sativum L.) تحت تاثیر تیمارهای کود سلنیومی و تلقیح میکوریزایی - صفحه:1567-1577

  tick  بررسی توانایی گیاه‌پالایی گونه‌های مرتعی به خاک های آلوده به مس و منگنز - صفحه:1593-1604

  tick  بررسی ویژگی‌های مورفومتری آبکندها و عوامل موثر بر گسترش آن‌ها در کاربری زراعت دیم در جنوب استان آذربایجان‌شرقی - صفحه:1373-1384

  tick  تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی ذرت (Zea Mays L.) در خاک‌های آلوده به سرب - صفحه:1543-1554

  tick  تاثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و بهره‌وری آب گندم (مطالعه موردی: خرم آباد) - صفحه:1417-1426

  tick  تاثیر کود نیتروژنه بر برخی صفات رشدی و عملکرد گیاه کینوا (Chenopodium Quinoa Willd)در شرایط آبیاری با زه‌آب مزارع نیشکر - صفحه:1441-1455

  tick  تاثیر هماتیت خالص و تثبیت‌شده با کربوکسی متیل سلولز بر رشد و جذب عناصر غذایی گیاه ذرت در خاک‌های آلوده به نیکل - صفحه:1385-1404

  tick  تحلیل حساسیت پارامترهای رشد گیاه ریحان در مدل Aquacrop تحت تنش‌های مختلف کود نیتروژن - صفحه:1341-1351

  tick  تخمین بارش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک Ascat در حوضه‌های نیمه‌خشک و مرطوب ایران - صفحه:1427-1440

  tick  توسعه مدل عددی آبیاری جویچه‌ای با تلفیق معادله‌های سنتونانت یک‌بعدی و ریچاردز سه‌بعدی - صفحه:1529-1541

  tick  شبیه‌سازی عددی الگوی جریان سه‌بعدی در آبگیری از کانال مستقیم - صفحه:1501-1513

  tick  مطالعه نرخ فرونشست و توزیع اندازه ذرات گردوغبار با توجه به خصوصیات اراضی در کانون فوق بحرانی هویزهخرمشهر - صفحه:1555-1565

  tick  واکاوی ارتباط وضعیت بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری با میزان آگاهی و مهارت کشاورزان (مطالعه موردی: استان قزوین) - صفحه:1579-1591
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved