>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1398 - دوره:50 - شماره:9


  tick  آنتیموان و اثرات آن بر اجزای محیط‎زیست - صفحه:2373-2399

  tick  اثر تغییر کاربری اراضی بر سطح آب زیرزمینی در دشت‌های اصفهان-برخوار، نجف‌آباد و چادگان - صفحه:2355-2371

  tick  اثر روش‌های خاک‌ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و بهره‌وری آب ارقام گندم در تناوب گندم-ذرت - صفحه:2193-2200

  tick  اثر مالچ‌ بر تغییرات رطوبت، دما و شار گرمایی خاک‌‌ در حضور سطح ایستابی کم عمق - صفحه:2213-2225

  tick  اثر مدیریت آبیاری، دبی و فشار کارکرد بر گرفتگی قطره‌چکان‌های تنظیم کننده فشار - صفحه:2227-2238

  tick  ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از روش Topsis و مقایسه آن با روش‎های پارامتریک برای محصول ذرت در بخشی از اراضی قزوین - صفحه:2275-2287

  tick  ارزیابی ریسک و عدم قطعیت خسارات مالی ناشی از سیلاب‌های رودخانه‌ای در مناطق شهری (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز کن) - صفحه:2239-2259

  tick  بخش‌بندی شیمیایی و ارزیابی خطر زیست‌محیطی سرب در پسماندهای معدن سرب-روی - صفحه:2303-2322

  tick  بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در حوضچه آرامش با بستر متحرک بالادست صفحه مشبک - صفحه:2113-2123

  tick  بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی و خطوط جریان در سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای - صفحه:2261-2273

  tick  بررسی رابطه‌ی خشکسالی هیدرولوژیکی در واکنش به خشکسالی هواشناسی و اثرات مخزن (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود) - صفحه:2341-2353

  tick  بررسی روند فراوانی روزهای همراه با توفان‌های گرد و غبار و ارتباط آن با عناصر اقلیمی(مطالعه موردی: استان لرستان) - صفحه:2289-2301

  tick  بررسی شاخص‌های تنش خشکی در دو رقم کنجد (داراب 1 و دشتستان 2) - صفحه:2201-2211

  tick  برنامه‌ریزی آبیاری ماش سیاه براساس شاخص تنش آبی گیاه (Cwsi) تحت روش آبیاری قطره‌ای - صفحه:2125-2138

  tick  تاثیر سطوح مختلف آبیاری با پساب تصفیه شده شهری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت در منطقه پاکدشت - صفحه:2183-2192

  tick  شبیه‌سازی عددی آبخوان ساحلی لاهیجان-‌چابکسر: بررسی گزینه‌های محتمل آینده - صفحه:2139-2153

  tick  شبیه‌سازی کیفی نیترات و فسفات در طول رودخانه دز با استفاده از مدل Qual2kw - صفحه:2099-2111

  tick  مدل‌سازی پویای نظام آب‌های زیرزمینی در آب‌خوان همدان – بهار - صفحه:2323-2340

  tick  مروری بر روش‌های مختلف تعیین پارامترهای معادلات نفوذ با رویکرد معکوس در آبیاری جویچه‌ای - صفحه:2155-2170

  tick  پاسخ ذرت به تنش شوری با استفاده از مدل‌های جذب آب در فصول مختلف - صفحه:2171-2182
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved