>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آزمایشگاهی دریچه آویخته به عنوان سازه اندازه گیری جریان در کانال دایره ای روباز برای رژیم جریان آزاد  
   
نویسنده محمودی بابک ,فرهودی* جواد
منبع تحقيقات آب و خاك ايران - 1397 - دوره : 49 - شماره : 1 - صفحه:159 -170
چکیده    در تحقیق حاضر با مطالعه آزمایشگاهی و تئوری خصوصیات جریان عبوری از دریچه آویخته دایره ای و مربعی در کانال دایره ای افقی روباز، معادلاتی برای تخمین بده جریان توسعه داده شد. به منظور جمع آوری داده های آزمایشگاهی، یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه تحقیقات مرکزی آّب گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران طراحی و ساخته شده و دریچه آویخته در انتهای کانال دایره ای افقی روباز با دو قطر اسمی200 و300 میلیمتر نصب گردید. اندازه گیری پارامتر های لازم نظیر بده جریان، عمق جریان دربالادست دریچه و درجه باز شدگی دریچه برای تخمین بده جریان صورت گرفت.  در این تحقیق از روش های فرم اول دبیاشل، نظریه خودتشابه ناقص و فرم دوم دبیاشل برای تخمین بده استفاده شده است. یکی از نقاط ضعف این سازه نوسان در مقابل جریان و مشکل اندازه گیری درجه باز شدگی می باشد. برای رفع این نقص، روش نهایی فرم دوم دبیاشل که روشی مستقل از درجه باز شدگی دریچه است ارائه شده است. دقیق ترین روش از بین روش های مذکور، نظریه خودتشابه ناقص می باشد که متوسط خطای نسبی آن برای دریچه آویخته دایره ای برابر 3.34 درصد و برای دریچه آویخته مربعی برابر 4.1 درصد است.
کلیدواژه اندازه گیری جریان، دریچه آویخته ، کانال دایرهای، نظریه خودتشابه ناقص، دبی- اشل
آدرس دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی, گروه مهندسی آبیاری و آبادانی, ایران
 
   Experimental Studies of flow from Flap Gate in circular open channel at free flow condition  
   
Authors Mahmoudi Babak ,farhoudi Javad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved