>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی آموزش کشاورزی در دانشگاه پیام نور شهرستان شهرضا  
   
نویسنده حاجی هاشمی زهرا ,موحدی رضا
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1395 - دوره : 47-2 - شماره : 4 - صفحه:929 -941
  
کلیدواژه آموزش کشاورزی، نظام آموزشی، دانشگاه پیام نور ، تحلیل کیفی.
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران. دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved