>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل مولفه های موثر بر نگرش زیبایی شناسی محیط زیستی از دیدگاه روستاییان شهرستان میاندوآب  
   
نویسنده ولی زاده ناصر ,بیژنی مسعود
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1395 - دوره : 47 - شماره : 3 - صفحه:719 -730
  
کلیدواژه نگرش زیبایی شناسی، محیط زیست، روستاییان، میاندوآب
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved