>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1394 - دوره:46 - شماره:1


  tick  بررسی پذیرش اجتماعی محصولات تحت آبیاری با فاضلاب تصفیه شده در جنوب استان تهران - صفحه:1-11

  tick  انتقال عمودی قیمت و تعدیلات غیر خطی قیمت‌ها در بازار گوشت گوساله (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) - صفحه:13-20

  tick  تحلیل عوامل پیش ‏برنده طرح یکپارچه‏ سازی اراضی از دیدگاه کشاورزان استان فارس - صفحه:21-34

  tick  بررسی و تحلیل میزان به کارگیری عملیات مقابله با خشکسالی توسط کشاورزان شهرستان طارم علیا - صفحه:35-42

  tick  بررسی مشکلات شرکت‏ های خدمات مشاوره ‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی از دیدگاه مدیران عامل شرکت‌ها (مورد مطالعه: استان قزوین) - صفحه:43-50

  tick  کاربرد تحلیل پوششی داده ها برای تعیین کارایی پسته کاران شهرستان سیرجان - صفحه:51-60

  tick  تعیین الگوی بهینۀ زراعی شهرستان اسفراین (کاربرد برنامه ریزی فازی با ارزش بازه ای بر اساس برش های آلفای نامحدود) - صفحه:61-73

  tick  بررسی عوامل موثر بر صادرات گیاهان دارویی ایران (مورد مطالعه: زیرۀ سبز) - صفحه:75-81

  tick  رابطۀ بین خلاقیت و قصد کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران) - صفحه:83-93

  tick  بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان از لحاظ شاخص های دامپروری - صفحه:95-105

  tick  نقش سیاست های حمایتی در توسعۀ صادرات محصولات کشاورزی ایران - صفحه:107-119

  tick  شناسایی پیامدهای عضویت در تعاونی‌های آب‌ بران (مورد مطالعه: دشت لیشتر در شهرستان گچساران) - صفحه:121-130

  tick  عوامل موثر بر نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی درمورد به بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان) - صفحه:131-141

  tick  واکاوی سازه های موثر بر دیدگاه اعضای اتحادیۀ تشکل های آب بران دربارۀ توسعۀ مسئولیت های تشکل (مورد مطالعه: حوزۀ پایاب سد درودزن فارس) - صفحه:143-155

  tick  عوامل بیرونی موثر بر نظام ترویج کشاورزی ایران تا افق 1404 شمسی - صفحه:157-166

  tick  تاثیر کسب اطلاعات از کانال های ارتباطی میان‌فردی انگورکاران بر مقدار مصرف صحیح کود در تاکستان‌های شهرستان خرمدره - صفحه:167-176

  tick  بررسی آثار رفاهی حذف مداخلۀ دولت از بازار ذرت ایران - صفحه:177-184

  tick  متغیر‌های سازمانی موثر بر بهبود وضعیت تعاملی دانشکده‌های کشاورزی ایران در چارچوب مفهوم سلامت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های تهران، زنجان و اردبیل) - صفحه:185-195
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved