>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر سیاست های حمایتی بر سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان  
   
نویسنده حسینی صفدر ,امین روان مرضیه
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1394 - دوره : 46 - شماره : 2 - صفحه:197 -206
  
کلیدواژه پنبه، سطح زیر کشت، شاخص حمایت از تولید کننده، سیاست های حمایتی، استان گلستان
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved