>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1391 - دوره:43 - شماره:4


  tick  تعیین کننده های تمایل به خرید مجدد بیمه محصولات کشاورزی - صفحه:523-530

  tick  شناسایی و مقایسه ویژگی‌های اقتصادی - اجتماعی موثر بر اجرای عملیات تراس‌بندی در چارک‌های درآمدی کشاورزان (مطالعه موردی: آبخیز چمانی استان گلستان) - صفحه:531-540

  tick  بررسی اثر مولفه‏های فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی - صفحه:541-550

  tick  بررسی قابلیت های حرفه‌ای مشاوران ترویجی استان‌های لرستان و خوزستان: دیدگاه مشاوران - صفحه:551-559

  tick  عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت گاوداری‌های صنعتی شیری (مورد: غرب استان تهران) - صفحه:561-572

  tick  بررسی و تحلیل نیازهای آموزشی مرتعداران در شهرستان زنجان (مطالعه موردی: روستای اورتابلاغ) - صفحه:573-584

  tick  بررسی رابطه بین نگرش به یادگیری و عوامل انگیزاننده یادگیری دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران - صفحه:585-594

  tick  بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش سیستم های آبیاری نوین، در بین کشاورزان شهرستان های زنجان و خدابنده - صفحه:595-605

  tick  تحلیل عوامل موثر بر تولید و توسعه گلخانه های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل - صفحه:607-614

  tick  بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی اعضا تشکل‌های آب‌بران در استان خوزستان (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رامشیر) - صفحه:615-624

  tick  بررسی عوامل موثر بر نگرش رایانه ای کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه - صفحه:625-636

  tick  راهبردهای توسعه جامعه عشایری استان خوزستان - صفحه:637-646

  tick  ویژگی های کاربرد نظام یادگیری سیار در تعاونی های کشاورزی - صفحه:647-660

  tick  بررسی دلایل عدم پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی و ارایه راهکارهایی برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان زاینده رودشمالی شهرستان فریدن) - صفحه:661-675

  tick  تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی دهستان شاوور شهرستان شوش) - صفحه:677-692

  tick  مقایسه سیستم تقاضای تقریباً ایده آل و مدل روتردام برای شیر و فرآورده‌های لبنی - صفحه:693-703

  tick  بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان - صفحه:705-713

  tick  پیکر بندی کارآفرینی سازمانی در توسعه یادگیری سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری - صفحه:715-725

  tick  آزمون قیمت واحد در بازار دانه های روغنی ایران نسبت به قیمت جهانی (مطالعه موردی: ذرت، سویا، پنبه) - صفحه:727-736

  tick  تحلیلی بر تمایل دانشجویان به ایجاد کسب وکارهای کوچک (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه) - صفحه:737-749
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved