>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1392 - دوره:44 - شماره:2


  tick  بررسی بازدهی نسبت به مقیاس در مزارع تولید‌کننده جو دیم در ایران - صفحه:191-199

  tick  اندازه‌گیری آثار رفاهی افزایش قیمت انواع گوشت بر خانوارهای شهری ایرانی - صفحه:201-209

  tick  بررسی عملکرد شغلی مدیران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران از دیدگاه آموزشگران - صفحه:211-220

  tick  بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت کشاورزان از شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان زنجان - صفحه:221-234

  tick  اندازه گیری و مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی در سال های 1380 و 1388 - صفحه:235-244

  tick  برآورد مدلهای ارزشگذاری مشروط با انتخاب دو‌گانه دو‌بعدی با استفاده از مدلهای رگرسیونی پروبیت به‌ظاهر نامرتبط - صفحه:245-258

  tick  تحلیل اثر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقیت تعاونی های تولیدی محصولات خارج از فصل استان کرمانشاه - صفحه:259-269

  tick  نقش کسب‌و‌کارهای کوچک در تامین نیازهای اساسی زنان سرپرست خانوار روستایی در استان همدان - صفحه:271-282

  tick  ارزیابی مشارکتی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی دشت میان‌دربند شهرستان کرمانشاه از نگاه کشاورزان - صفحه:283-295

  tick  عوامل موثر بر به‏کارگیری عملیات حفاظت خاک از سوی کشاورزان استان ایلام - صفحه:297-308

  tick  تبیین مولفه های مدیریتی موثر بر کیفیت تدریس اعضای هییت علمی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - صفحه:309-315

  tick  بررسی فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان حفاظت محیط زیست: کاربرد مدل سازمان یادگیرنده - صفحه:317-328

  tick  عوامل موثر بر به‌کارگیری عملیات مدیریت ضایعات در تولید سیب در شهرستان ابهر - صفحه:329-341
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved