>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی در روستاهای حاشیه دشت یزد- اردکان  
   
نویسنده فتاحی اردکانی احمد
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 4 - صفحه:593 -602
چکیده    نخستین قدم در برنامه ریزی برای توسعه روستایی شناسایی وضع موجود روستاهاست؛ همچنین برای تخصیص اعتبارات و منابع میان این روستاها شناسایی جایگاه روستاها از نظر برخورداری از مواهب توسعه اجتماعی و اقتصادی ضروری است. برای رتبه بندی روستاها بر اساس عوامل مختلف کشاورزی، بهداشت، زیربنایی، اداری و سیاسی، ارتباطات، خدمات، آموزش و فرهنگی و جمعیت، روش‌های متفاوتی وجود دارد. در این مطالعه، رهیافت تاکسونومی ‌عددی استفاده شده است که با تلفیق‌کردن شاخص های مختلف درجه توسعه‌یافتگی روستاهای دشت اردکان-یزد را مشخص می‌کند. پژوهش حاضر وضعیت 48 روستای دشت اردکان-یزد را به روش تمام‌شماری روستاهای مشمول طرح‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌هادی در سال 1388 آمایش کرده است. روستاها بر اساس داده های موجود طبقه بندی شدند. این تحقیق نشان داد که هر روستا ممکن است در عوامل مختلف رتبه‌بندی هایی به غیر از رتبه کل داشته باشد. روستاهای ترک‌آباد، محمدآباد و بفروییه در رتبه-های اول تا سوم قرار گرفته اند؛ همچنین نتایج نشان داد که روستاهای پرجمعیت لزوماً درجه توسعه‌یافتگی مناسبی نیز نخواهند داشت. این رتبه‌بندی ها می تواند مبنایی برای برنامه ریزی در روستاها در نظر گرفته شود.
کلیدواژه تاکسونومی ,تحلیل عاملی ,توسعه‌یافتگی ,دشت یزد- اردکان ,رتبه‌بندی ,روستاها
آدرس دانشگاه اردکان, استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان, ایران
پست الکترونیکی fatahiardakani@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved