>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر به بهره برداری نرسیدن صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان زنجان  
   
نویسنده حاتمی فرد سویل
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1390 - دوره : 42 - شماره : 3 - صفحه:413 -421
چکیده    صنایع تبدیلی و تکمیلی در جهت کمک به کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش ارزش افزوده، افزایش بهره وری بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار، کمک به افزایش صادرات غیر نفتی، دستیابی به امنیت غذایی و به طور کلی توسعه پایدار بخش کشاورزی نقش و تاثیر بسیاری دارند. در این تحقیق با استفاده از آمار و اطلاعات برای کلیه 20 واحدی که در دوره زمانی 1379 الی 1387 برای تولید در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان زنجان مجوز اخذ نموده اند و به بهره برداری نرسیده اند، جمع آوری شده ، دلایل به بهره برداری نرسیدن این واحدها مورد بررسی قرار گرفته است. کشش مربوط به هریک از این متغیرها برآورد شده و میزان اثر هریک تعیین گردید. یافته های مطالعه نشان داد متغیرهایی نظیر عدم تخصیص بموقع اعتبارات، عدم تامین ارز مورد نیاز، نبود نیروهای متخصص، نرخ بالای تورم و عدم تامین تجهیزات مورد نیاز باعث به بهره برداری نرسیدن طرح ها در استان بوده است.
کلیدواژه صنایع تبدیلی و تکمیلی ,علل اقتصادی ,پیشرفت فیزیکی ,استان زنجان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ابهر ، گروه اقتصاد کشاورزی، ابهر، ایران, ایران
پست الکترونیکی hatami.sevil@hatmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved