>
Fa   |   Ar   |   En
   شناخت و واکاوی مولفه های موثر بر توسعه حرفه ای کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه  
   
نویسنده مرادی حوریه ,بیژنی مسعود ,برادران مسعود ,شعبانعلی فمی حسین ,آجی عبدالعظیم
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43-2 - شماره : 1 - صفحه:143 -155
  
کلیدواژه توسعه حرفه ای ,مولفه های توسعه حرفه ای ,کارگزاران ترویج کشاورزی ,استان کرمانشاه
آدرس دانشگاه خوارزمی, جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, ترویج کشاورزی, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved