>
Fa   |   Ar   |   En
   رضایت مندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده به آنها با استفاده از مدل کیفیت خدمت SERVQUAL  
   
نویسنده فعلی سعید ,بیگلری نگین ,پزشکی راد غلامرضا
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1390 - دوره : 42-2 - شماره : 2 - صفحه:199 -207
  
کلیدواژه مدل سِروِکوال ,دانشجو ,رضایت مندی ,کیفیت خدمات آموزشی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی saeidfealy@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved