>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1390 - دوره:42-2 - شماره:2


  tick  عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلقیح مصنوعی در گاوداری های شیری استان اردبیل (مقایسه الگوها) - صفحه:87-300

  tick  ارزش گذاری تفریحی آب‎های زیرزمینی دشت یزد-اردکان - صفحه:153-162

  tick  مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدل های سری زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی - صفحه:163-173

  tick  یادگیری سازمانی در دانشکده های کشاورزی استان تهران - صفحه:175-184

  tick  تبیین مولفه های مدیریت بحران خشکسالی در مناطق روستایی و عشایری جنوب شرق کشور - صفحه:185-197

  tick  رضایت مندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده به آنها با استفاده از مدل کیفیت خدمت Servqual - صفحه:199-207

  tick  تحلیل مشکلات نظام آموزش کشاورزی و رفع آن‏ها از طریق آموزش سیار از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان - صفحه:209-218

  tick  مقایسه مولفه های تولید گندم آبی نظام های بهره برداری دهقانی، تجاری و تعاونی تولید در استان کردستان - صفحه:219-229

  tick  بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی - صفحه:231-242

  tick  بررسی مسایل و محدودیت های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان کرج - صفحه:243-253

  tick  شناسایی تعیین کننده های مدیریت ریسک کشاورزی: مطالعه کشاورزان شهرستان کرمانشاه - صفحه:255-264

  tick  بررسی دانش کشاورزی پایدار در بین سیب زمینی کاران شهرستان شوشتر - صفحه:265-274

  tick  بررسی انتظارات و توقعات دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از درس عملیات کشاورزی - صفحه:275-285
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved