>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1390 - دوره:42-2 - شماره:1


  tick  منابع رشد تولید در بخش کشاورزی ایران: تحلیلی در چارچوب جداول داده- ستانده - صفحه:1-18

  tick  بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر کاهش ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ با استفاده از معیار Ccv - صفحه:19-28

  tick  نقش بازار آب در تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی (Pmp) (مطالعه موردی: اراضی پایین دست سد شیرین دره بجنورد) - صفحه:29-44

  tick  واکاوی مشکلات توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان فناوری زیستی استان تهران - صفحه:45-56

  tick  شناسایی سیاست‌های لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی - صفحه:57-66

  tick  تعیین سطوح توسعه کشاورزی و نابرابری های منطقه ای در استان زنجان - صفحه:67-78

  tick  ارزشیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته‌ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه - صفحه:79-92

  tick  عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی استان خراسان رضوی - صفحه:93-104

  tick  دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در خصوص عوامل و موانع مؤثر در کارآفرینی و اشتغال دانش‌آموختگان کشاورزی - صفحه:105-116

  tick  مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج - صفحه:116-128

  tick  بررسی اثرات آموزش‌های علمی کاربردی در توانمندی شغلی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی - صفحه:129-142

  tick  بررسی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشت گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج - صفحه:143-152
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved