>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین راهبردهای توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی در استان مرکزی  
   
نویسنده رنجبر ابوالفضل ,دانشور عامری ژیلا ,کلانتری خلیل
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1398 - دوره : 50-2 - شماره : 1 - صفحه:123 -136
چکیده    با وجود توانمندی‎های مناسبی که استان مرکزی در تولید محصولات باغی و توسعه صنایع وابسته به آن را دارد، چالش‎هایی از قبیل فقدان راهبردهای مناسب توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی موجب شده که این استان نتواند به طور مناسب از ارزش افزوده تولیدات باغی خود بهره‎مند شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی در استان مرکزی انجام شد. برای این منظور در این مطالعه از روش تحلیلswot  استفاده شد. این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است که داده‎های آن به وسیله پرسشنامه جمع‌آوری شده و با استفاده از نرم افزار  spssمورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را 41 نفر از کارشناسان صنایع کشاورزی و مدیران و صاحبان صنایع فرآوری باغی استان مرکزی تشکیل می‎دهند. نتایج نشان داد که ارزش افزوده نسبتا بالای تولیدات صنایع فرآوری باغی و بالا بودن هزینه نهاده‎های تولید برای صاحبان صنایع فرآوری به ترتیب به عنوان مهم ترین نقاط قوت و ضعف و همچنین وجود گرایش و عزم ملی در سطوح تصمیم‌گیری قوای سه گانه برای حمایت از صنایع فرآوری و نیاز بالای صنایع فرآوری باغی به سرمایه در گردش در فصل کاری به ترتیب به عنوان مهم ترین فرصت‎ها و تهدیدهای توسعه این صنایع در استان مرکزی شناسایی گردیدند. توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی در قطب‎های تولید محصولات باغی، نوسازی صنایع فرآوری باغی و تجهیز آن‌ها به فن‎آوری مناسب و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در بخش صنایع باغی، از جمله راهبردهایی هستند که برای توسعه این صنایع در استان مرکزی تدوین شد.
کلیدواژه تحلیل swot، بازاریابی مواد خام، سرمایه درگردش، نوسازی صنایع فرآوری
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه مدیریت و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه مدیریت و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه مدیریت و توسعه کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved