>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1398 - دوره:50-2 - شماره:1


  tick  انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران: به‌کارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو (Msar) - صفحه:1-17

  tick  بررسی آثار قیمت تضمینی و هزینه تولید بر سطح زیر کشت محصولات راهبردی کشاورزی - صفحه:19-28

  tick  ارزیابی اقتصادی الگوی بهینه کشت در راستای کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی دشت دهگلان - صفحه:29-43

  tick  ارزیابی روند کارایی و بهره‌وری باغات انگور منطقه سیستان - صفحه:45-63

  tick  ارائۀ مدل یکپارچه شبکه زنجیرۀ تامین آرد با در نظر گرفتن برنامه ریزی واردات، ذخیره سازی، تولید و توزیع - صفحه:65-78

  tick  سنجش تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان آلمانی از پسته ایران و آمریکا با استفاده از روش ناپارامتری ترجیحات آشکار شده - صفحه:79-95

  tick  اثر تغییر اقلیم بر کارایی هزینه گاوداری‌های شیری در ایران - صفحه:97-107

  tick  ارزیابی اثر پدیده گردوغبار و عوامل اقلیمی بر رفاه ذرت‌کاران استان خوزستان - صفحه:109-121

  tick  تدوین راهبردهای توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی در استان مرکزی - صفحه:123-136

  tick  توسعه مدل ریاضی Awpm برای تعیین ارزش اقتصادی آب - صفحه:137-146

  tick  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز - صفحه:147-160

  tick  بررسی عوامل موثر بر آبزی‌پروری پایدار (مورد: مزارع آبزی پروری استان لرستان) - صفحه:161-171

  tick  بررسی عوامل موثر بر موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در شهرستان‌های جنوبی استان تهران - صفحه:173-188

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی سازوکارهای بدیل تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی - صفحه:189-200

  tick  بررسی عوامل راهبردی مدیریت گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک Swot و تشکیل ماتریس Qspm در استان کرمانشاه - صفحه:201-218

  tick  اثربخشی طرح مددکاران ترویجی در شهرستان کرمانشاه - صفحه:219-229
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved