>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عدم حضور ویژگی‌ها در آزمون انتخاب با رویکرد ویژگی‌های غیرحضوری درون‌زا (مطالعه موردی مصرف‌کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران)  
   
نویسنده پیش بهار اسماعیل ,محمودی هاشم ,حیاتی باب اله
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1398 - دوره : 50-2 - شماره : 3 - صفحه:437 -449
چکیده    در فرآیند آزمون انتخاب، برخی پاسخ گویان ممکن است در هنگام ارزیابی و انتخاب گزینه های مورد نظر خود به همه صفات ارایه شده نپردازند. این مساله باعث بروز ناهمگنی در رفتار پاسخ‌‌دهندگان می‌شود. برای بررسی تاثیر این ناهمگنی در فرایند انتخاب مصرف‌کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران، در مطالعه حاضر از رویکرد نوین ویژگی های حضوری درونزا (eaa) در الگوی لاجیت بهره گرفته شد. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق پیمایش‌های میدانی و تکمیل 405 پرسش‌نامه به صورت کاملاً تصادفی از مصرف‌کنندگان منطقه یک شهر تهران در سال 1396 حاصل شد. جهت شناسایی عوامل موثر بر نحوه انتخاب مصرف کنندگان از روش آزمون انتخاب استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد دو الگوی لاجیت شرطی و الگوی لاجیت با لحاظ کردن ویژگی‌های حضوری درونزا (eaa) نشان داد، الگوی لاجیت با ویژگی‌های حضوری درونزا (eaa) سازگاری بهتری با داده‌ها و نحوه رفتار پاسخ‌دهندگان دارد. همچنین، نتایج حاصل از برآورد تمایل به پرداخت برای دو الگو متفاوت از یکدیگر می‌باشد. با توجه به تمایل به پرداخت بالای مصرف کنندگان برای ویژگی های چای ارگانیک، پیشنهاد می شود برای ارتقاء سطح سلامت در کشوراطلاع رسانی کامل در مورد مزایای چای ارگانیک صورت گیرد.
کلیدواژه تئوری ارزش لانکستر، تمایل به پرداخت، لاجیت شرطی، مطلوبیت، ویژگی‌های غیر حضوری
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved