>
Fa   |   Ar   |   En
   هم جمعی فصلی و الگوی تصحیح خطای فصلی:کاربردی برای تحلیل رفتار فصلی بازار تخم مرغ استان‌های شمالغرب کشور  
   
نویسنده قهرمان زاده محمد ,پیش بهار اسماعیل ,صالح نیا ‏مینا
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1397 - دوره : 49-2 - شماره : 1 - صفحه:1 -11
چکیده    رفتار فصلی قیمت محصولات کشاورزی عموماً یکی از ویژگی های بازار این محصولات محسوب می گردد و در چند دهه گذشته، تمایل فزاینده ایی جهت الگوسازی سری های زمانی فصلی تعدیل نشده به وجود آمده است و مطالعات اقتصادسنجی زیادی، اهمیت بررسی نوسانات فصلی را مطرح کرده اند. از این رو، در مطالعه حاضر به تحلیل رفتار فصلی بازار تخم مرغ در استان های شمالغرب کشور و رابطه همجمعی فصلی آنها با استفاده از داده های سه ماهانه قیمت خرده فروشی طی سال های 89-1381 پرداخته شده است. بدین منظور از آزمون همجمعی فصلی (eghl) و الگوی تصحیح خطای فصلی (secm) بهره گرفته شد. نتایج حاکی از وجود ریشه واحد فصلی در تمامی فراونی ها برای سری های قیمت تخم مرغ بوده و رابطه همجمعی فصلی در فراوانی صفر برای روابط قیمتی استان های آذربایجان غربی  آذربایجان شرقی، اردبیل زنجان و زنجان اردبیل و در فراوانی سالانه برای استان های اردبیل -آذربایجان شرقی و کردستان -زنجان برقرار می باشد. ضرایب سرعت تعدیل برآورد شده در الگوی های تصحیح خطای فصلی، موید آن است قیمت های تخم مرغ در این استان ها پس از اعمال یک شوک قیمتی به حالت تعادلی اولیه خود برخواهند گشت. با توجه به نتایج هم جمعی فصلی قیمت ها بین استان ها، توصیه می گردد که سیاست تنظیم بازار تخم مرغ در یک استان با هماهنگی مسئولان استان دیگر صورت گیرد.
کلیدواژه آزمون همجمعی فصلی ‏eghl، الگوی تصحیح خطای فصلی (‏secm‏)، بازار تخم مرغ، رفتار فصلی
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه اقتصادکشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved