>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سازوکارهای حفاظت نوری در گندم در شرایط سرما و نور شدید  
   
نویسنده حبیبی قادر ,ثروتیان نسرین ,عابدینی معصومه
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1396 - دوره : 9 - شماره : 31 - صفحه:59 -72
چکیده    نور شدید به دستگاه فتوسنتزی به‌ویژه فتوسیستم ii آسیب می‌رساند و ظهور پدیده مهار نوری را باعث می‌شود. پدیده مهار نوری می‌تواند فعالیت فتوسنتزی، رشد و محصول‌دهی گیاهان را کاهش ‌دهد. در پژوهش حاضر، سازوکارهای حفاظت نوری فتوسیستم ii شامل فعالیت سیستم جاروب‌کننده گونه‌های واکنش‌پذیر اکسیژن (ros) و متابولیسم فنلی در گندم (triticum aestivum l.) از دسته گیاهان c3، پس از تیمار با دمای اندک (4 درجه سانتیگراد) و شدت نور زیاد (450 و 850 میکرومول فوتون بر متر مربع بر ثانیه) بررسی شدند. مقایسه گیاهان تیمار‌شده با سرما با گیاهان شاهد (در دمای 25 درجه سانتیگراد و شدت نور 200 میکرومول فوتون بر متر مربع بر ثانیه) نشان داد که گندم به‌علت فعالیت کارآمد سیستم آنتی‌اکسیدان، مقاومت بیشتری به تنش دمای اندک دارد. نتایج نشان داد که با افزایش شدت نور به 850 میکرومول فوتون بر متر مربع بر ثانیه، بیشینه عملکرد کوانتومی فتوسیستم ii (fv/fm) کاهش یافت و پدیده مهار نوری را باعث شد. در مقابل، گندم در شدت نور 450 میکرومول فوتون ‌بر متر مربع‌ بر ثانیه با افزایش موثر سازوکارهای حفاظت نوری شامل فعالیت آنزیم کاتالاز (سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی) و مقدار آنتوسیانین برگ‌ها (جاذب‌های نور اضافی و فیلترهای نوری در اپیدرم) توانست فتوسیستم‌ها را در‌برابر آسیب نوری حفاظت کند و از کاهش fv/fm ممانعت کند.
کلیدواژه آسیب نوری، حفاظت نوری، بیشینه عملکرد فتوسیستم ii، تنش سرما، سیستم جاروب‌کنندهros
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه زیست‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی ms.abedini@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved