>
Fa   |   Ar   |   En
   تشریح مقایسه‌ای و ریزریخت‌شناسی برگ و دمبرگ جنس geum از تیره rosaceae در ایران  
   
نویسنده فقیر مرضیه بیگم ,عاشوری فاطمه ,مهرمنش عاطفه
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1396 - دوره : 9 - شماره : 31 - صفحه:45 -58
چکیده    در پژوهش حاضر، صفات تشریحی و ریزریخت‌شناسی برگ و دمبرگ 5 گونه از جنسgeum l. متعلق به دو زیر‌جنس orthostulus و geum با میکروسکوپ نوری (lm) و الکترونی (sem) بررسی شد. برای مطالعه تشریحی، نخست برش‌های عرضی برگ و دمبرگ تهیه شد؛ سپس بهترین برش‌ها برای رنگ‌آمیزی انتخاب شد و از آن‌ها عکس‌برداری به عمل آمد. برای مطالعه ریزریخت‌شناسی، قطعات برگ و دمبرگ شستشو داده شدند و پس از خشک‌شدن، برای تصویر‌برداری با میکروسکوپ الکترونی آماده شدند. صفات تشریحی و ریزریخت‌شناسی به‌دقت ارزیابی و اندازه‌گیری شدند. نتایج بررسی حاضر، صفات تشریحی (کرک غده‌ای، تعداد سلول‌های بشره‌ای اطراف روزنه، نوع دستجات آوندی در پهنک، شکل سلول‌های زمینه، الگوی دستجات آوندی و شکل مقطع عرضی در دمبرگ) و ریزریخت‌شناسی (طول، الگوی تزئینات موم روی بشره، پراکنش موم روی روزنه‌ها، شکل حاشیه بیرونی و درونی، لبه و حاشیه دریچه روزنه در پهنک، کرک‌دار‌بودن یا نبودن، جهت کرک و نوع تزیینات موم روی کوتیکولی در دمبرگ) دارای ارزش تاکسونومیک را آشکار کرد. این صفات برای تفکیک دو زیر‌جنس و گونه‌های آنها کارآمد هستند. یافته‌های بررسی حاضر، رده بندی‌های رایج را تایید می‌کند. بر‌اساس صفات مطالعه‌شده تشخیصی، کلید شناسایی ارائه شده است.
کلیدواژه ایران، برگ، تشریح، دمبرگ، ریزریخت‌شناسی، گئوم، گل‌سرخیان
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده علوم پایه, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم پایه, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم پایه, گروه زیست‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی atmehrmanesh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved