>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی گل ماده و نمو میوه در پسته خوراکی (pistacia vera) رقم احمدآقایی  
   
نویسنده رضانژاد فرخنده ,شکاری مهدیه
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1395 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:75 -88
چکیده    پسته خوراکی (pistacia vera l.)، با سطح زیر کشت وسیع در ایران، اهمیت اقتصادی و تغذیه‌ای دارد. در پژوهش حاضر، ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی گل ماده، اندوسپرم و لپه‌ها با روش سلول بافت‌شناسی معمول با میکروسکوپ نوری بررسی شد. به‌علاوه، نمو میوه در فرایند بلوغ نیز بررسی شد. نتایج نشان داد هریک از گل‌های ماده در گل‌آذین خوشه مرکب، دارای کلاله سه‌بخشی، خامه کوتاه، تک‌پایه و مادگی نسبتا درشت است. براکته‌ای بزرگ و زود‌افت در پای هر گل‌آذین 53 گلی و براکته‌ای کوچک و نسبتا پایا در قاعده هر گل وجود دارد. گل‌پوش 3 ساختار کاسبرگ‌ مانند دارد. مادگی، تک‌برچه و تک‌خانه‌ است و یک تخمک واژگون دارد. اندوسپرم، ابتدا هسته‌ای و سپس سلولی می‌شود و در مدت نمو دانه، با لپه‌ها جایگزین می‌شود. بررسی نمو میوه نشان داد که ابتدا رشد دیواره تخمدان آغاز می‌شود و فرابر به‌شکل برون‌ میان‌بر و درون‌بر سازمان می‌یابد و تا 95 روز پس از شکوفایی کامل گل (days after full bloom, daf) که معادل با اواسط خرداد است، درون‌بر، سخت و چوبی می‌شود؛ سپس، تا daf 145 (پایان مرداد) روند بزرگ‌شدن مغز دنبال می‌شود و در daf 165 (پایان شهریور) میوه‌ها به‌طور کامل می‌رسند و آماده برداشت می‌شوند.
کلیدواژه اندوسپرم، پسته، پریکارپ، شکوفایی کامل گل(days after full bloom ,daf)
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده علوم, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده علوم, گروه زیست‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی shekari.mahdiyeh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved