>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر منشا ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف بر ریزازدیادی پسته وحشی (Pistacia atlantica ssp. mutica)  
   
نویسنده صفری زینب ,مهرابی علی‌اشرف ,آرمینیان علی
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1394 - دوره : 7 - شماره : 24 - صفحه:67 -76
چکیده    تکثیر پسته وحشی به عنوان یک گونه چوبی چند منظوره، امری دشوار و زمان‌بر است. در پژوهش حاضر، یک روش آزمایشگاهی موثر برای تکثیر سریع پسته وحشی (Pistacia atlantica ssp. mutica) در محیط‌کشت MS غنی ‌شده با ویتامین‌های B5 و تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف توسعه داده شد. ریشه‌زایی ریزقلمه‌ها با دو تیمار ریزوپون (Rhizopon) و ایندول 3- بوتیریک اسید (IBA) در شرایط خارج از آزمایشگاه بررسی گردید. با توجه به نتایج، ریزنمونه قطعات گرهی، بیشترین تعداد ساقه، تعداد برگ و بلندترین ساقه‌ها را تولید نمود. از سوی دیگر، بلندترین شاخه‌ها از ریزنمونه مریستم انتهایی و محیط‌کشت تی‌دیازورون (TDZ) در ترکیب با ایندول 3- استیک اسید (IAA) ایجاد شدند. تیمارهای ریشه‌زایی (ریزوپون و IBA) موجب افزایش چشمگیر تعداد ریشه‌ها، طول ریشه و درصد ریشه‌زایی نسبت به تیمار شاهد شدند. این نتایج می‌تواند برای تکثیر سریع و گسترش سریع درختان و درختچه‌های پسته که سخت و زمان‌بر است، استفاده شود.
کلیدواژه Regeneration ,Wild pistachio (Pistacia atlantica ssp. mutica) ,Growth regulator ,Explant ,باززایی ,پسته وحشی (Pistacia atlantica spp. mutica) ,تنظیم‌کننده رشد ,ریزنمونه
آدرس دانشگاه ایلام, ایران, دانشگاه ایلام, ایران, دانشگاه ایلام, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved