>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی گیاهی ایران   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:


  tick  تاثیر Edta به عنوان همبندکننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus Sativus L.) - صفحه:1-14

  tick  پاسخ های فیزیولوژیک سلول های جداکشت کتان سفید (Linum Album Kotschy Ex Boiss.) به الیسیتورهای قارچی - صفحه:15-30

  tick  برخی تغییرات فیزیو-بیوشیمیایی وابسته به سن در برگ های رُز - صفحه:31-40

  tick  مطالعه آغازش و نمو اندام های گل در شیرین بیان (Glycyrrhiza Glabra L.) - صفحه:41-52

  tick  مطالعه ریخت شناسی و گرده شناسی سه بخش از جنس Onobrychis Mill. در ایران - صفحه:53-66

  tick  تاثیر سالیسیلیک اسید بر میزان فلاونوئیدها،آپی ژنین،آنتوسیانین و قندها در بابونه آلمانی (Matricaria Chamomilla L.) - صفحه:67-74

  tick  تاثیر همزمان دو قارچ مایکوریز آربوسکولار بر تولید گلیسیریزین، ترکیبات فنولیک کل و فلاونوئید در ریشه های شیرین بیان (Glycyrrhiza Glabra L.) - صفحه:75-88

  tick  بررسی تنوع مولکولی گونه های جلبک Dunaliella در تعدادی از ایستگاه های دریاچه ارومیه - صفحه:89-98

  tick  ارزیابی اثر توالی های پپتید نشانه پلاستیدی Lim14 و Atcpreca در هدایت پروتئین های گزارشگر فلورسنت سبز (Gfp) و بتاگلوکورونیداز (Gus) در گیاهان سیب زمینی تراریخت - صفحه:99-112
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved