>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1388 - دوره:23 - شماره:1


  tick  معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان - صفحه:1-8

  tick  شناسایی و تعیین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی با استفاده از آزمونهای سرولوژیکی و مولکولی - صفحه:9-16

  tick  شناسایی قارچ Polymyxa Betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولی Rt- Pcr در استان خراسان رضوی - صفحه:17-24

  tick  تاثیر روش کم آبیاری بر خسارت ایجاد شده توسط کرم ساقه خوار برنج(Chilo Suppressalis Walker; Lepidoptera: Carambidae) - صفحه:25-33

  tick  بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Agaricus Bisporus نسبت به+ Cr3 - صفحه:34-40

  tick  تغییرات جمعیت لاروهای زمستانگذاران پروانه کرم ساقه خوار برنج Chilo Suppressails (Lepidoptera: Pyralidae) شالیزارهای شمال شهرستان آمل در استان مازندران - صفحه:41-49

  tick  شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان - صفحه:50-57

  tick  تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus Bisporus با استفاده از نشانگرهای Aflp - صفحه:58-67

  tick  بررسی اثر ریبوفلاوین به عنوان فعال کننده مکانیسم های دفاعی گیاه برنج علیه بیماری های رایزوکتونیایی - صفحه:68-80

  tick  تاثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین - صفحه:81-88

  tick  بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج - صفحه:89-96

  tick  بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء ذرت دانه ای (.Zea Mays L) - صفحه:97-105
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved