>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1394 - دوره:29 - شماره:2


  tick  شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استان‌های خراسان رضوی و شمالی - صفحه:159-166

  tick  مطالعه بیان ژن‌های Sut1، Chi3 و Cyp1 در گوجه‌فرنگی پارازیت شده با گل جالیز (Orobanche Aegyptica) - صفحه:167-174

  tick  مطالعه دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز و عملکرد سیاهدانه (Nigella Sativa L.) تحت تاثیر دوره‌های کنترل و تداخل - صفحه:175-186

  tick  نوسانات فصلی جمعیت شب پره پشت الماسی، Plutella Xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) در مزارع کلم گل جنوب تهران - صفحه:187-198

  tick  مقاومت علف‏های هرز خردل وحشی (Sinapis Arvensis) و شلمی (Rapistrum Rugosum) به علف‏کش تری‏بنورون متیل در آق‏قلا - صفحه:199-205

  tick  بررسی وجود آلودگی درونی بیمارگر Erwinia Amylovora در درختان سیب فاقد علائم بیماری - صفحه:206-210

  tick  بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌های سولفوسولفورون و سولفوسولفورون + متسولفورون متیل در کنترل علف هرز جو دره (Hordeum Spontaneum Koch.)، در گندم با استفاده از مواد افزودنی - صفحه:211-219

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه‌های Polymyxa Betae Keskin در مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکان‌های بین ژنی (Its) - صفحه:220-230

  tick  شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip Mosaic Virus; Tumv) در خردل کاذب (Herschfeldia Incana) از ایران - صفحه:231-237

  tick  حساسیت سوسک کلرادوی سیب زمینیLeptinotarsa Decemlineata (Say) (Col:Chrysomelidae) به اسانس و ترکیبات عمده چند گیاه دارویی - صفحه:238-249

  tick  تاثیر آفتاب‌دهی خاک روی کنترل سلمه‌تره (Chenopodium Album L.) در منطقه بیرجند - صفحه:250-258

  tick  کلید شناسایی و معرفی گونه‌های جدید از راسته Symphypleona (Collembola, Hexapoda) از ایران - صفحه:259-264

  tick  مهار تلفیقی گل جالیز (Orobanche Aegyptiaca) در گوجه فرنگی ((Solanum Lycopersicum L. با کود سولفات آمونیوم و علف کش گلایفوسیت - صفحه:265-272

  tick  شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق‌سیاه سیب‌زمینی در استان اردبیل - صفحه:273-282

  tick  تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر خارشتر - صفحه:283-290

  tick  )گزارش کوتاه پژوهشی( نخستین گزارش قارچ Verticillium Epiphytum از روی تریپس پیاز، Thrips Tabaci در ایران - صفحه:291-293
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved