>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تاثیر چند سم کنه کش در کنترل کنه تارتن بادام، Schizotetranychus smirnovi Wainst  
   
نویسنده سعیدی زریر ,شبانی فرشید ,نوربخش سیدحبیب الله ,نعمتی علیرضا
منبع حفاظت گياهان - 1393 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:11 -17
چکیده    بروز و طغیان کنه تارتن بادام در سالهای اخیر و افزایش سمپاشی های بی رویه علیه آن در باغ های بادام منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری موجب افزایش هزینه های تولید، ایجاد مقاومت در جمیت آفت، تخریب محیط زیست و از بین رفتن دشمنان طبیعی کنه ها و سایر آفات مهم بادام گردیده است. در این آزمایش چهار نوع کنه‌کش برموپروپیلات، هگزی تیازوکس، فنازاکویین و فن‌پیروکسی میت استفاده گردیدند. آزمایش‌های زیست سنجی با استفاده از پوره های سن دوم و زیست‌سنجی‌ها به روش سطح آلوده به ماده سمی و با استفاده از برگ‌های غوطه‌ ور در محلول‌های سمی انجام گردید. برگ ها درون پتری‌ دیش های (با قطر8/9 سانتی‌متری) کف‌پوش شده با پنبه آبدار قرار داده شده و روی هر برگ 15 عدد پوره سن دوم با استفاده از قلم‌موی خیلی نرم منتقل ‌گردید. پتری‌ها در انکوباتور با دمای c?1 ± 25، رطوبت نسبی 5± 55 درصد و دوره روشنایی (L:D) 14:10 قرار داده شده و مرگ و میر کنه‌ها بعد از 24 ساعت ثبت ‌گردید. نتایج نشان داد که در بین کنه‌کش‌های استفاده شده، فن‌پیروکسی‌میت با LC50 برابر با 814/0 بیشترین سمیت و بروموپروپیلات با 29/6 کمترین سمیت را داشت. در شرایط مزرعه چهار کنه کش فوق به همراه شاهد (آب پاشی) برای کنترل کنه تارتن بادام مورد استفاده قرار گرفتند. نمونه‌برداری یک روز قبل، 3 ، 7 و14 روز پس از سمپاشی صورت گرفت. برای آماربرداری 15 عدد برگ از هر درخت به طور تصادفی انتخاب و تعداد کنه های موجود در سطح بالایی و زیرین هر برگ شمارش ‌گردید. مقایسه میانگین به وسیله آزمون چند دامنه‌ای دانکن نشان داد که سموم مورد مطالعه تاثیر مناسبی در کنترل کنه تارتن بادام داشتند.
کلیدواژه بادام ,کنه تارتن بادام ,کنه کش ,زیست سنجی
آدرس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری, ایران, کارشناس مدیریت حفظ نباتات استان چهار محال و بختیاری, ایران, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری, ایران, دانشگاه شهرکرد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved