>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی پاره‌ای از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس رگه‌ای توتون Tobacco streak virus جدا شده از آفتابگردان  
   
نویسنده معتمدی مرضیه ,کوهی حبیبی مینا ,مصباحی غلامحسین
منبع حفاظت گياهان - 1392 - دوره : 27 - شماره : 2 - صفحه:159 -168
چکیده    ویروس رگه‌ای توتون (Tobacco streak virus -TSV) یکی از ویروس‌های آلوده کننده آفتابگردان می‌باشد. طی دو سال زراعی 86_87، از مزارع آفتابگردان استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، قم، مرکزی و همدان تعداد 520 نمونه جمع آوری شد. گیاهان آلوده نمونه برداری شده دارای علایم مختلف شامل: پیچیدگی و بد شکلی برگها، وجود لکه‌های کلروزه و نکروزه در برگ و توقف رشد در بوته بود علاوه بر آن تعدادی از نمونه‌ها بدون علایم بودند. برای شناسایی ویروس از آزمون DAS-ELISA استفاده شد. به منظور تعیین دامنه میزبانی ویروس جدایه اصفهان ویروس بر روی 13 گونه گیاهی از 5 خانواده (Chenopodiaceae, Solanaceae, Amaranthaceae, Asteraceae, Papilionaceae) در مرحله حساس گیاه مایه زنی شد. علایم روی سلمه تره (Chenopodium amaranticolor, C. quinoa) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) به صورت لکه‌های کروتیک موضعی، روی داتوره (Datura stramonium)، آفتابگردان (Helianthus annuus)، گل تکمه‌ای (Gompherna globosa) و باقلا (Vicia faba) به صورت پیچیدگی و بدشکلی در برگها و در نهایت کوتولگی عمومی در بوته و در گیاه توتون (Nicotiana benthemiana) بدون علایم ظاهری بود. این ایزوله روی باقلا تکثیر و خالص سازی شد. در آزمون SDS-PAGE وزن پروتیین پوششی ویروس 9/30 کیلو دالتون تعیین گردید. با استفاده از آنتی سرم اختصاصی ویروس در آزمون وسترن بلات این باند به عنوان پروتیین پوششی ویروس تایید شد. با استفاده از جفت آغازگر اختصاصی که توسط Bath و همکاران طراحی شده بود، در آزمون RT-PCR و IC-RT-PCR قطعه‌ای به طول 717 جفت باز تکثیر شد.
کلیدواژه ویروس ,رگه‌ای توتون ,ایزوله ,IC-RT-PCR ,RT-PCR ,وسترن بلات
آدرس دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved