>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1391 - دوره:26 - شماره:1


  tick  بررسی اثر غلظت های مختلف عصاره کود دامی، کود استریل و غیر استریل بر جوانه‌زنی بذرهای تاج‌خروس ریشه قرمز و سوروف - صفحه:1-7

  tick  اثر رقابت علف های هرز چاودار (Secale Cereale) و خردل وحشی (Sinapis Arvensis) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم زمستانه(Triticum Aestivum L.) - صفحه:8-19

  tick  ارزیابی کارآیی و مطالعه دامنه میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius Fulvus (Col.: Bruchidae) جهت کنترل بیولوژیک علف‌ هرز خارشتر در بیرجند - صفحه:20-28

  tick  بررسی رابطه تولید اسکلرت و آفلاتوکسین در Aspergillus Flavus و Aspergillus Parasiticus و مقایسه اثر بعضی مواد شیمیایی و عصاره گیاه آلویه‌ورا روی رشد پرگنه Aspergillus Parasiticus - صفحه:29-36

  tick  سمیت طعمه ایمیداکلوپرید برای موریانهMicrocerotermes Diversus (Silvestri) (Isoptera: Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:37-43

  tick  بررسی کنترل بیولوژیک بیماری سوختگی غلاف برگ برنج ناشی از قارچ Rhizoctonia Solani توسط برخی باکتری‌های آنتاگونیست در استان گیلان - صفحه:44-54

  tick  بروز مقاومت در سفیدک سطحی مو (Erysiphe Necator) به پنکونازول و هگزاکونازول در استان خراسان رضوی - صفحه:55-63

  tick  تاثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در منطقه بیرجند - صفحه:64-74

  tick  اثر جدایه‌هایی از قارچ‌های Trichoderma Harzianum و T. Virens و باکتریBacillus Subtilis در کنترل بیولوژیک نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه - صفحه:75-81

  tick  تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella Sativa L.) و علف های هرز آن - صفحه:82-91

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی قارچ‌های مرتبط با بیماری Escaانگور با استفاده از تکنیک Rapd-Pcr در باغات انگور استان خراسان شمالی - صفحه:92-100

  tick  تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum Spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری Dna - صفحه:101-109

  tick  اولین گزارش Gonia Ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتویید لارو Agrotis Sp. (Lepidoptera: Noctuidae) در ایران - صفحه:110-112

  tick  بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (Tylcv) در استان خراسان رضوی - صفحه:113-115
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved