>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت گیاهان   
سال:1395 - دوره:30 - شماره:1


  tick  تاثیر مواد معدنی برگ چهار میزبان مختلف روی زیست شناسی و زنده مانی لاروهای سوسک برگ خوار نارون (Xanthogaleruca Luteola Muller) (Coleoptera: Chrysomelidae) - صفحه:1-6

  tick  مقایسه سمیت گیاهی مت سولفورون متیل، تربوتیلازین و 3، 5 -دی کلروفنل با استفاده از آزمون عدسک آبی (Lemna Minor L.) - صفحه:7-13

  tick  تاثیر تداخل یولاف وحشی (Avena Fatua) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سیستان - صفحه:14-21

  tick  معرفی برخی نماتدهای انگل گیاهی از فروراسته Tylenchomorpha از باغ های چای ایران - صفحه:22-30

  tick  بررسی تنوع فنوتیپی استرین‌های عامل جرب معمولی سیب‌زمینی (Streptomyces Sp.) در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:31-41

  tick  کنترل بیماری‌زایی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne Javanica با استفاده از فرآورده‌های کرم خاکیEisenia Foetida در شرایط گلخانه - صفحه:42-53

  tick  جدول زندگی دو جنسی کفشدوزک Oenopia Conglobata Contaminata (Mentries) با تغذیه از شته سبز هلو Myzus Persicae (Sulzer)و پسیل معمولی پسته Agonoscena Pistaciae Burkhardt And Lauterer در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:54-62

  tick  بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونه ای و برخی شاخص های رشدی گونه های مزرعه ذرت (Zea Mays L.) - صفحه:63-74

  tick  ارزیابی امواج آلتراسونیک در دفع شپشه‌ی قرمز آرد Tribolium Castaneum Herbs - صفحه:75-81

  tick  شناسایی گونه های غالب تریکودرما در باغات پسته ی استان کرمان - صفحه:82-92

  tick  ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (Zea Mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) - صفحه:93-108

  tick  تاثیرتاریخ های مختلف نشاکاری ارقام مختلف برنج در کنترل کرم ساقه خوار نواری برنج Chilo Suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) - صفحه:109-117

  tick  تاثیر مصرف پیش‌رویشی تعدادی از علف‌کش‌ها‌ی متداول بر روی جمعیت علف‌های‌هرز، خصوصیات رویشی، گل و بنه زعفران (Crocus Sativus L.) - صفحه:118-126

  tick  مقایسه روش های استخراج آر.آن.ای برای شناسائی ویروس برگ بادبزنی مو - صفحه:127-133

  tick  بررسی سابقه کاربرد بر کارایی علف کش متریبوزین در کنترل سلمه تره(Chenopodium Album) در خاک های مختلف - صفحه:134-142

  tick  شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا (Bcmv) و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا (Bcmnv) در استان مازندران - صفحه:143-150

  tick  شناسایی و معرفی بال ریشکداران (Thysanoptera) مزارع لوبیا در مناطقی از استان مرکزی - صفحه:151-163

  tick  بررسی پویایی جمعیت شته ی رز(Macrosiphum Rosae L.) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa Hybrida) و تنوع زیستی شکارگرهای آن در مشهد - صفحه:167-176
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved