>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات کمپوست پیله بادام زمینی به عنوان بستر کشت بر رشد گیاه زینتی دراسنا(Dracaena marginata L.)  
   
نویسنده محمدی ترکاشوند علی ,علیدوست مرضیه ,محبوب خمامی علی
منبع علوم باغباني - 1393 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:34 -42
چکیده    پیله بادام زمینی (Peanut shelles) به عنوان ضایعات به جا مانده از کشت بادام زمینی، حجم قابل توجهی دارد که کمپوست آن می تواند به عنوان منبعی قابل دسترس، جایگزین پیت در بستر کشت گیاهان زینتی شود. این تحقیق به منظور استفاده از کمپوست پیله بادام زمینی به عنوان بستر مناسب در پرورش گیاه زینتی دراسنا به اجرا در آمد. تیمار شاهد بستر پیت-پرلیت به نسبت 1:2 بود و کمپوست تولید شده از پیله بادام زمینی در مقادیر 15، 30، 45، 60 و 100 درصد حجمی به جای پیت جایگزین شدند. این تحقیق، بر پایه طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار در گلخانه ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی انجام شد. خصوصیات شیمیایی شامل هدایت الکتریکی، اسیدیته، درصد نیتروژن و کربن، نسبت C/N، درصد فسفر، پتاسیم، کلسیم، سدیم و منیزیم در بسترهای کشت اندازه‌گیری شدند. شاخص‌های رشد شامل ارتفاع گیاه، تعداد برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک برگ در گیاه دراسنا اندازه‌گیری شدند. همچنین غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی و منگنز در برگ گیاه دراسنا اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که کمپوست پیله بادام زمینی با کاهش نسبت C/N، ایجاد pH مناسب و عرضه بهتر عناصر غذایی اثر بیشتری بر خصوصیات رشد نظیر ارتفاع، تعداد برگ و وزن خشک اندام هوایی در مقایسه با شاهد داشت. تیمارهای حاوی 15 و 45 درصد کمپوست پیله بادام زمینی رشد بهتری در مقایسه با شاهد داشتند و کمترین میزان رشد مربوط به تیمار 100 درصد کمپوست پیله بادام زمینی و شاهد بود. در نتیجه، کمپوست پیله بادام زمینی می تواند به عنوان جانشین پیت گران قیمت در بستر کشت گیاهان زینتی استفاده شود.
کلیدواژه بستر کشت ,پیت ,پیله بادام زمینی ,دراسنا ,کمپوست
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved