>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی گذشته نگر خطاهای حین درمان ریشه انجام شده توسط دانشجویان دوره‌های عمومی و تخصصی با استفاده از دو نوع سیستم رادیوگرافی  
   
نویسنده لباف حسین ,رضوانی گیتا ,شهاب شهریار ,اسدیان هادی ,میرزازاده منفرد فاطمه
منبع مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان - 1393 - دوره : 26 - شماره : 3 - صفحه:199 -207
  
کلیدواژه رادیوگرافی دیجیتال ، رادیوگرافی معمولی ، خطا های حین درمان
آدرس دانشگاه شاهد, دانشکده دندانپزشکی, گروه آموزشی اندودنتیکس, ایران, دانشگاه شاهد, دانشکده دندانپزشکی, گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت, ایران, دانشگاه شاهد, دانشکده دندانپزشکی, گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت, ایران, دانشگاه شاهد, دانشکده دندانپزشکی, گروه آموزشی اندودنتیکس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved