>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1393 - دوره:26 - شماره:3


  tick  تقابل افراط گرایی و عدالت خواهی (تاملی در سیره علوی) - صفحه:165-168

  tick  مقایسه اثر آدامس کتوپروفن وآدامس بنزوکائین در کاهش دردهای ارتودنسی - صفحه:169-175

  tick  بررسی رادیوگرافیک زوایای کندیلی و گلنوئیدفوسا در ساختمانهای استخوانی مفصل گیجگاهی فکی و ارتباط آن با مال اکلوژن - صفحه:176-180

  tick  مقایسه اثر درمان جانبی با دوز پایین داکسی سایکلین با اسید چرب امگا -3 به همراه دوز پایین آسپیریندر بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن - صفحه:181-186

  tick  بررسی اثر سن محلول ظهور و ثبوت و سرعت فیلم بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل‌های اندودنتیک - صفحه:187-192

  tick  بررسی اثر هم افزایی ضدمیکروبی ترکیب دو محلول کلرهگزیدین 2% و هیدروژن پروکساید 3% بر روی کانال‌های عفونی دندانهای خارج شده انسانی (In-Vitro) - صفحه:193-198

  tick  ارزیابی گذشته نگر خطاهای حین درمان ریشه انجام شده توسط دانشجویان دوره‌های عمومی و تخصصی با استفاده از دو نوع سیستم رادیوگرافی - صفحه:199-207

  tick  ارزیابی آزمایشگاهی اثر ترانسلوسنسی و اپاسیتی پست‌های تقویت شده با فایبر بر مقاومت به شکست دندانهای تضعیف شده - صفحه:208-214

  tick  مقایسه میزان گیر در درمان فیشورسیلنت با دو نوع باندینگ مینایی و عاجی - صفحه:215-219

  tick  بررسی روانشناختی بیماران مبتلا به آفت دهان در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد - صفحه:220-226

  tick  مقایسه اثر خمیر (Cpp-Acp) Gc Tooth Mousse و Mi Paste Plus (Cpp-Acpf) بر روند تغییرات Ph پلاک پس از مصرف مواد قندی - صفحه:227-231
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved