>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1394 - دوره:27 - شماره:1


  tick  به پای اسلام - صفحه:1-5

  tick  مقایسه دو نوع تراش مارژین (چمفر و شولدر) در مقاومت به شکست رستوریشن‌های تمام سرامیکیIps-Emax - صفحه:6-12

  tick  بررسی تاثیر افزودن ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت و نانو زینک اکساید بر استحکام باند برشی براکت‌های فلزی باند شده با سمان گلاس آینومر رزین مدیفاید - صفحه:13-19

  tick  مقایسه تغییر رنگ کامپوزیت سایلوران و کامپوزیت‌هایی با پایه متاکریلات تحت درمان سفید کردن - صفحه:20-27

  tick  بررسی اثر سه ماده ضدعفونی کننده بر ویروس هپاتیت B - صفحه:28-32

  tick  تاثیر خمیر آنتی بیوتیک سه گانه بر استحکام باند سه نوع کامپوزیت به عاج دندان - صفحه:33-39

  tick  ارزیابی استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای دندان شیری درمان شده با Cpp-Acp در دو سیستم باندینگ توتال اچ و سلف اچ - صفحه:40-46

  tick  بررسی تاثیر هشت هفته حرکت درمانی بر میزان درد گردن دندانپزشکان عمومی - صفحه:47-51

  tick  بررسی تاثیر سه نوع سمان موقتی و خصوصیات سطحی متفاوت اباتمنت‌ها بر استحکام گیر پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت - صفحه:52-58
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved