>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1387 - دوره:20 - شماره:4


  tick  بررسی میزان شیوع فقدان دندانی و دندان اضافی در کودکان 5-3 ساله مهد کودکهای تهران بزرگ - صفحه:273-277

  tick  بررسی اثر کاربرد صفحه های پرسلنی، کامپوزیتی و فلزی بر مقاومت به شکست دندانهای قدامی Reattachment شده - صفحه:278-285

  tick  مقایسه تاثیر سه روش قالبگیری بر میزان تغییرات ابعادی دای: آزمایشگاهی - صفحه:286-291

  tick  بررسی باورها، سنتها و رفتارهای مادران و معلمان در مورد سلامت دهان کودکان در مناطق روستایی قزوین - صفحه:292-300

  tick  بررسی اثر ضد ویروسی روشهای مختلف استریلیزاسیون و ضد عفونی در لوله های داخلی هندپیس های دندانپزشکی - صفحه:301-308

  tick  بررسی تاثیر التهاب بر بیان نشانگرهای Ki67 و Bcl-2 در ادنتوژنیک کراتوسیست - صفحه:309-315

  tick  بررسی مقایسه ای میزان سایش خمیردندانهای کام، پونه و داروگر مخصوص کودکان با نمونه استاندارد خارجی (Oral-B) - صفحه:316-323

  tick  بررسی سمیت مرجان شاخ گوزنی در محیط کشت سلولهای فیبروبلاست - صفحه:324-329

  tick  بررسی اثرات وارنیش فلوراید در پوسیدگی ناشی از شیشه شیر در دندانهای قدامی فک بالای کودکان 36-12 ماهه - صفحه:330-334

  tick  بررسی تاثیر چند دهان شویه بر کاهش بوی دهان با استفاده از دستگاه آشکارساز ترکیبات گوگرددار - صفحه:335-342

  tick  اثر تجویز ژل فنی توئین 1% در بهبود پارامترهای پریودنتال در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن - صفحه:343-348

  tick  بررسی همبستگی متغیرهای عمودی نسج سخت با متغیرهای نسج نرم صورت - صفحه:349-355
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved