>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1387 - دوره:20 - شماره:3


  tick  اثر Manual Glide Path بر میزان نقص یا شکستگی فایل های چرخشی Mtwo در درمان ریشه دندان - صفحه:184-190

  tick  بررسی ارتباط برخی لندمارک های بافت سخت و نرم در افراد مونث 18 - 14ساله دارای مال اکلوژن Ci Ii / Div1 - صفحه:191-198

  tick  بررسی مقایسه ای اثر جرمگیری و روت پلانینگ با و بدون استفاده از Chlo _ Site بر کاهش میکروب های شیار لثه - صفحه:199-206

  tick  بروز ژن Opn متعاقب تحلیل استخوان ناشی از حرکات ارتودنتیک دندانی در موش های صحرایی نر - صفحه:207-212

  tick  ارزیابی هیستولوژیک سازگاری بیولوژیک زولیران و زونالین در بافت زیر جلدی موشهای آزمایشگاهی - صفحه:213-218

  tick  بررسی اثر تغییر دما ناشی از محرک سرمایی روی دندان ترمیم شده با پشت و کورهای متفاوت به وسیله روش اجزای محدود - صفحه:219-226

  tick  بررسی اثر روش قراردهی گلاس آینومر بر ریزنشت ترمیمهای ساندویچ Ci Ii - صفحه:227-233

  tick  قالب گیری ایمپلنت روشهای اصلی و مدیفیکاسیون ها : مروری بر مقالات - صفحه:234-242

  tick  بررسی و مقایسه تاثیر کاربرد آنتی اکسیدان بر استحکام باند کامپوزیت رزین و گلاس آینومر تقویت شده با رزین به مینای بلیچ شده - صفحه:243-249

  tick  ادنتودیسپلازی منتشر : گزارش یک مورد - صفحه:250-253

  tick  بررسی میانگین نقاط سازمان دهنده هسته در ضایعات فکی حاوی سلول ژانت با رنگ آمیزی نیترات نقره - صفحه:254-258

  tick  مقایسه کاربرد لیزر Nd: Yag و ماده Seal&Protect بر سختی عاج - صفحه:259-264
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved