>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1386 - دوره:19 - شماره:1


  tick  نظر قرآن درباره قلب (2) - صفحه:5-6

  tick  ارزیابی بالینی بازسازی ضایعات درجه Ii فورکا در مولرهای فک پایین توسط Bio-Oss با و بدون پلاسمای غنی از پلاکت - صفحه:7-12

  tick  بررسی مقایسه ای میزان مواد به جا مانده بر دیواره های کانال در طی درمان مجدد ریشه با استفاده از تکنیک های آماده سازی دستی و چرخشی - صفحه:13-20

  tick  تعیین درصد بقای اینله بریج های کامپوزیتی تقویت شده با فیبر تحت دو میلیون سیکل نیرو در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:21-27

  tick  ارزیابی تکنیک های مختلف شفاف سازی دندانها: یک روش کمکی در مطالعه آناتومی کانال دندان - صفحه:28-33

  tick  بررسی تاثیر لایه اسمیر عاجی بر میزان گیر پست های ریختگی با دو نوع سمان مختلف - صفحه:34-42

  tick  مقایسه اسمیر لایر باقیمانده در دیواره کانال در دو روش اینسترومنتیشن دستی و چرخشی با سرعتهای متفاوت - صفحه:43-49

  tick  مقایسه یافته های کلینیکی به دنبال استفاده از بخیه و چسب بافتی در بستن زخم ناشی از جراحیهای افزایش طول تاج به روش فلپ موقعیت اپیکالی - صفحه:50-55

  tick  سایلن و باند رزین- سرامیک - صفحه:56-64

  tick  بررسی و مقایسه میزان استحکام خمشی دو نوع لحیم خمیری و میله ای در آلیاژ بیس - صفحه:65-70

  tick  ارزیابی و مقایسه نمایان شدن انسیزال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:71-77

  tick  مقایسه سطح سرمی اینترلوکین هشت در بیماران مبتلا به آفت عود کننده دهان با افراد سالم - صفحه:78-82

  tick  ارزیابی تنشهای منتقل شده از پانتیک به پایه های بریج دندانی و استخوان اطراف با تغییر پهنای باکولینگوالی آن به روش اجزای محدود - صفحه:83-89

  tick  مقایسه اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به ناهنجاریهای مفصل گیجگاهی، فکی با گروه سالم - صفحه:90-96

  tick  بررسی تاثیر سن، جنس، سابقه شغلی، تخصص و تعداد دندانهای پرشده با آمالگام بر غلظت جیوه ناخن در دندانپزشکان تهران - صفحه:97-104

  tick  ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت به شکست در ریشه های ضعیف ترمیم شده با فیبر پست ها و مواد همرنگ دندان - صفحه:105-111
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved