>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1385 - دوره:18 - شماره:2


  tick  عقل از دیدگاه قرآن - صفحه:5-7

  tick  بررسی استحکام میکروتنسایل باند Clearfil Se Bond به عاج Affected و عاج سالم شیری - صفحه:8-14

  tick  علل ناسازگاری سیستم های ادهزیو نوین با انواع ترمیمهای کامپازیت رزین - صفحه:15-21

  tick  مقایسه دقت و ثبات دو ماده قالب گیری سیلیکونی اسپیدکس و ایراسیل - صفحه:22-30

  tick  بررسی اثر روشهای آماده سازی مکانیکی سطح بر استحکام برشی باند کامپوزیت جدید به کامپوزیت قدیمی - صفحه:31-37

  tick  آدنوئید آملوبلاستوما همراه دنتینویید (گزارش مورد) - صفحه:38-43

  tick  مقایسه دو روش استفاده از بخیه و چسب بافتی در بستن فلپ های پریودنتال در بیماران مبتلا به پریودنتیت متوسط - صفحه:44-50

  tick  بررسی اثر نوشابه های گازدار بر میکروسختی مینای دندانهای شیری (آزمایشگاهی) - صفحه:51-57

  tick  مقایسه تأثیر دو نوع طرح تراش شولدر و بول معکوس در مقاومت شکست دندانهای بازسازی شده با پست - صفحه:58-64

  tick  بررسی اثر رطوبت بر سختی سطحی دای گچی - صفحه:65-71

  tick  بررسی سازگاری نسجی هشت ماده ارتودنسی رایج در محیط کشت فیبروبلاست های دهانی انسان - صفحه:72-80

  tick  بررسی میزان منومر متیل متاکریلات آزاد شده در بزاق افراد در زمانهای مختلف پس از استفاده از رزین های گرماپخت - صفحه:81-85

  tick  بررسی میزان فراوانی خشکی دهان علامتی و سندرم سوزش دهان در سالمندان مقیم آسایشگاههای تهران - صفحه:86-91

  tick  بررسی تأثیر زمان نگهداری بر ثبات ابعادی ماده قالب گیری هیدروکلوئید برگشت ناپذیر ایرانی و خارجی - صفحه:92-99

  tick  تأثیر Ph محیط بر روس سخت شدن Mineral Trioxide Aggregate - صفحه:100-105

  tick  بررسی رابطه فاصله بین کاسپ های باکال همنام بالا با عرض قوس گاتیک، عرض بین کندیلی و فاصله بین کانین های بالا در نژاد ایرانی - صفحه:106-111
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved