>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه دوز جذبی ارگان‌های هدف در رادیوگرافی لترال سفالومتری کانونشنال و دیجیتال  
   
نویسنده طلایی پور احمدرضا ,سخدری شیرین ,جعفری زاده منصور ,میرزایی مریم ,طالبی سحر ,طلایی پور مازیار
منبع مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان - 1392 - دوره : 25 - شماره : 3 - صفحه:215 -221
چکیده    چکیدهزمینه و هدف: به دلیل استفاده وسیع از رادیوگرافی لترال سفالومتری به ویژه در درمان ارتودنسی و جراحی ارتوگناتیک، تهیه رادیوگرافی‌هایی با بهترین کیفیت بصری به همراه کمترین دوز دریافتی به بیماران و پزشکان اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه دوز جذبی حاصل از رادیوگرافی خارج دهانی لترال سفالومتری Conventional و Digital در ارگان‌ها و نواحی حساس در ناحیه سر و گردن می‌باشد.روش بررسی: جهت انجام این مطالعه تجربی از نوع Cross-over از RANDO phantom سازمان انرژی اتمی و دوزیمترهای ترمولومینسانس TLD استفاده شد. دوزیمترهای TLD به شکل قرص به قطر 5/4 میلی‌متر و ضخامت 9/0 میلی‌متر و از نوعLiF: Mg, Cu, P (GR-200) بودند. دوز جذبی غدد تیرویید، پاروتید، هیپوفیز، تحت فکی، مغز استخوان راموس، عدسی چشم سمت راست و چپ فانتوم اندازه‌گیری گردید. در مجموع از فانتوم شصت بار رادیوگرافی تهیه شد. فانتوم سی بار با دستگاه کانونشنال(CRANEX Tome, Soredex) و سی بار با دستگاه دیجیتال (CRANEX D, Soredex) با عوامل تابشی پیشنهادی دستگاه تحت تابش قرار گرفت. 69 عدد دوزیمتر جهت تخمین‌دوز اندامها استفاده‌گردید که نه عدد از آنها جهت برآورد اشعه زمینه‌ای بود. از آزمون آماری T-test جهت‌تحلیل آماری استفاده‌شد. یافته‌ها: میانگین دوز جذبی اندامها در روش کانونشنال 005/0± 04/0 میلی سیورت و در تکنیک دیجیتال 002/0±01/0 میلی سیورت می‌باشد و میزان اختلاف دوز جذبی در تمامی ارگان‌های هدف به جز غده تیرویید (08/0=P) در بین دو روش Conventional و Digital از لحاظ آماری معنی‌دار بوده است. (01/0=P) نتیجه‌گیری: به کارگیری سیستم تصویربرداری لترال سفالومتری دیجیتال کاهش دوز چشمگیری را در مقایسه با سیستم کانونشنال فیلم-صفحه نتیجه می‌دهد.کلید واژه‎ها: رادیوگرافی لترال سفالومتری ، دوز جذبی ، رادیوگرافی کانونشنال ، رادیوگرافی دیجیتال
کلیدواژه رادیوگرافی لترال سفالومتری ,دوز جذبی ,رادیوگرافی کانونشنال ,رادیوگرافی دیجیتال
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران, ایران, پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای, ایران, متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت, ایران, متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved