>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1385 - دوره:18 - شماره:1


  tick  بررسی فراوانی تومورهای ادونتوژنیک کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی دهان دانشکده دندانپزشکی تهران در سالهای 1348-1381 - صفحه:7-12

  tick  بررسی آناتومیک و مورفولوژیک ناحیه انشعاب ریشه ها در دندانهای مولر اول دو فک بالا و پایین - صفحه:13-20

  tick  بررسی درصد دوکاناله بودن ریشه دیستال مولر اول پایین با استفاده از رنگ آمیزی مقطع گیری( مطالعه آزمایشگاهی ) - صفحه:21-29

  tick  شیوع زبان جغرافیایی ، زبان شیاردار و چسبندگی پارسیل زبان در دانش آموزان مقاطع سه گانه شهر - صفحه:30-36

  tick  بررسی رابطه حرفه ی دندانپزشکی و آلودگی دهان با قارچ کاندیداآلبیکانس - صفحه:37-42

  tick  مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت آمالگام Coremax Ii و کامپوزیت نوری در دندانهای درمان ریشه شده - صفحه:43-48

  tick  بررسی اثر ضدعفونی کنندگی Micro 10 + Deconex 53 Plus بر وسایل دندانپزشکی - صفحه:49-55

  tick  بررسی مقایسه ای بروز E-Cadherin در کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان با متاستاز به غدد لنفاوی ناحیه ای و بدون آن - صفحه:56-61

  tick  مقایسه اثر کلینیکی دهان شویه های پرسیکا و کلرهگزیدین با استفاده از روش متاآنالیز - صفحه:62-72

  tick  بررسی کلینیکی انساج نرم اطراف پروتزهای متکی بر ایمپلنت در مجروحان جنگی فک و صورت - صفحه:73-77

  tick  مقایسه اثر تسکینی ایبوپروفن چهار صد میلی گرم با ترامادول پنجاه میلی گرم در کاهش درد ناشی از درمان ارتودنسی - صفحه:78-84

  tick  مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت فیشورسیلانت Helioseal F بااستفاده از اسید فسفریک 37% و و پرایمر سلف اچ - صفحه:85-90

  tick  بررسی مقایسه ای تغییرات ابعادی خطی آکریل خود سخت شونده دورالی در محیطهای مختلف نگهداری - صفحه:91-96

  tick  مقایسه میزان ریزنشت چهار ماده کلتوزول ، سیمان پرتلند ،آمالگام و ام تی آ در ترمیم پرفوریشن فورکا - صفحه:97-104

  tick  مقایسه جذب اب و قابلیت انحلال ماده بهسازی بافت آکروسافت و ویسکوژل - صفحه:105-111
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved