>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1391 - دوره:24 - شماره:3


  tick  شعور شهروندی (6) شعور داوری دینی - صفحه:188-192

  tick  مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت بیس دارای هیدروکسی آپاتیت و سمان گلاس آینومر رزین مدیفاید نوری - صفحه:193-200

  tick  مقایسه ریزنشت سمان های رزینی سلف ادهزیو و رزینی با سیستم باندینگ Etch & Rinse - صفحه:208-216

  tick  مقایسه تغییرات دما در دیسک های عاجی با ضخامت و فواصل مختلف از سر دستگاه لایت کیور با دو دستگاه لایت کیور متفاوت - صفحه:217-224

  tick  مقایسه میزان سطح سرمی ویتامین A در افراد سالم و مبتلا به آفتهای عودکننده - صفحه:225-228

  tick  ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار در دندانپزشکان دانشکده دندانپزشکی قزوین با روش Reba و ارتباط آن با شیوع اختلالهای اسکلتی-عضلانی در سال 1387 - صفحه:229-237

  tick  مقایسه آزمایشگاهی اثر آنتی باکتریال دو دهان شویه نانوسیل و کلرهگزیدین - صفحه:238-243

  tick  مشارکت پژوهشگران ایرانی در فرآیند تولیدات علمی دندانپزشکی، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم در فاصله سالهای 2000-2009 - صفحه:244-250

  tick  آگاهی، دانش و نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی در زمینه دندانپزشکی مبتنی بر شواهد - صفحه:251-258

  tick  مقایسه تغییر رنگ تاج دندان به دنبال کاربرد دو ماده کلسیم هیدروکساید و ترکیب آنتی بیوتیک به عنوان پانسمان داخل پالپ چمبر - صفحه:259-265
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved